Pensiile în UE ar trebui să fie adecvate și sustenabile

Raportul privind adecvarea pensiilor pe 2018, publicat recent de Comisia Europeană, analizează modul în care actualele și viitoarele pensii contribuie la prevenirea sărăciei în rândul persoanelor în vârstă și la menținerea veniturilor bărbaților și femeilor pe toată durata pensionării.

Conform raportului, statele membre acordă, în reformele lor, tot mai multă atenție asigurării unor pensii adecvate și sustenabile, atât în prezent, cât și în viitor. Însă sistemele de pensii naționale trebuie să ia măsuri legate de prelungirea vieții profesionale, ținând cont de creșterea continuă a speranței de viață. De asemenea, statele membre ar trebui să ia măsuri suplimentare pentru a reduce diferențele dintre pensiile bărbaților și cele ale femeilor, iar politicile în materie de pensii ar trebui să protejeze în mod adecvat întreruperile de carieră din motive de îngrijire.

 • Potrivit raportului, în prezent, aproximativ 17,3 milioane sau 18,2% din persoanele în vârstă (cu vârste de și peste 65 de ani) din UE sunt, în continuare, expuse riscului de sărăcie sau de excluziune socială. Această cifră a rămas aproape neschimbată din 2013 încoace.
 • În plus, rămân diferențe semnificative între țări și grupuri de populație. De exemplu, pensiile femeilor sunt în continuare cu 37% mai mici decât cele ale bărbaților din cauza salariilor mai reduse și a vieții profesionale mai scurte ca urmare a responsabilităților de îngrijire.
 • În mod similar, persoanele cu contracte de muncă atipice sau care desfășoară o activitate independentă se confruntă adesea cu condiții mai puțin favorabile pentru accesarea și acumularea drepturilor la pensie decât persoanele cu contracte de muncă standard.
 • Riscul de sărăcie și de excluziune socială în rândul persoanelor în vârstă crește și odată cu vârsta. Mai mult de jumătate dintre persoanele în vârstă expuse riscului de sărăcie sau de excluziune socială în UE sunt în vârstă de 75 de ani sau mai mult. Acest lucru se datorează faptului că, deși nevoile cresc odată cu vârsta, valoarea pensiilor scade în timpul perioadei de pensionare.

Printre măsurile recomandate în raport:

 • încurajarea învățării pe tot parcursul vieții, asigurarea unui mediu de lucru sigur și sănătos, adaptarea vârstei de pensionare;recompensarea pensionării la o vârstă mai înaintată și descurajarea pensionării anticipate;
 • opțiuni flexibile de lucru, inclusiv posibilitatea de a combina pensia cu venituri din muncă;
 • stimulentele fiscale în favoarea pensionării tardive;
 • promovarea echilibrului dintre viața profesională și cea privată și a unei distribuții egale a responsabilităților de îngrijire;
 • extinderea, în continuare, a dreptului la pensie pentru persoanele cu contracte atipice sau care desfășoară o activitate independentă; și
 • promovarea economisirii pentru pensie.

Pagini utile

 1. Nu există încă păreri pentru acest articol