Pasagerii aerieni: Dreptul la viaţă privată şi securitatea

Potrivit planului UE, în anumite condiţii, datele pasagerilor aerieni ar putea fi folosite în lupta împotriva terorismului şi a infracţiunilor grave.

Datele personale colectate de liniile aeriene ar putea reprezenta o sursă foarte importantă de informaţii pentru instituţiile implicate în lupta împotriva terorismului şi a altor infracţiuni grave.

Ameliorarea securităţii

În cadrul strategiei privind ameliorarea securităţii în Europa, UE propune norme comune privind transferul, utilizarea, stocarea şi protecţia datelor colectate de la pasagerii zborurilor internaţionale către şi dinspre ţările UE.

Majoritatea ţărilor din UE utilizează deja, într-o oarecare măsură, informaţiile referitoare la pasagerii aerieni în scopul aplicării legii, însă numai câteva o fac în mod sistematic. O abordare comună ar permite eliminarea lacunelor existente în materie de securitate şi o mai bună protecţie a datelor cu caracter personal, garantând, totodată, că liniile aeriene şi pasagerii ştiu ce reguli se aplică.

Companiile aeriene vor fi obligate să transmită informaţiile către o unitate specială din ţara de plecare sau de sosire. Aceste unităţi vor putea folosi datele numai în scopul depistării şi trimiterii în justiţie a teroriştilor şi a altor persoane suspectate de comiterea unor infracţiuni grave, cum ar fi traficul de droguri sau de persoane. Oficialii care răspund de punerea în aplicare a acestor norme vor putea folosi datele furnizate de companiile aeriene şi pentru a-şi coordona investigaţiile proprii cu cele derulate în alte ţări.

Protecţia datelor personale

Registrele cu numele pasagerilor, stocate în sistemele de rezervare on-line ale liniilor aeriene, conţin informaţii diverse, cum ar fi data deplasării, traseul, detaliile de contact, numărul cărţii de credit, numărul locului ocupat şi informaţii privind bagajele.

Normele propuse de UE precizează clar ce date pot fi transferate şi procesate. Pasagerii vor avea dreptul de a accesa datele care îi privesc, pentru a le corecta sau şterge. De asemenea, au dreptul de a primi despăgubiri şi de a întreprinde acţiuni legale dacă regulile sunt încălcate.

Unităţile speciale care se ocupă de punerea în aplicare a acestor reglementări vor putea folosi datele pentru o perioadă limitată de timp – după o lună, acestea vor rămâne anonime, iar după cinci ani vor fi şterse. Respectarea acestor prevederi va fi monitorizată de către o autoritate independentă responsabilă pentru protecţia datelor.

Paşii următori

Va fi probabil nevoie de aproximativ doi ani pentru ca noile norme să fie aprobate de Consiliu şi de Parlament şi ulterior să intre în vigoare. Odată depăşită această etapă, se va lua în considerare elaborarea unor norme privind zborurile în interiorul UE.

Mai multe despre securitate şi justiţie în UE:
http://ec.europa.eu/home-affairs/policies/intro/policies_intro_en.htm

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol