Participarea mediului de afaceri în strategiile regionale de inovare

Comisia Europeană și-a dat acordul asupra continuării inițiativei de asistență având ca scop îmbunătățirea sistemelor regionale de inovare în regiunile cu venituri mici și creștere scăzută din România, Bulgaria, Polonia, Ungaria, Grecia, Italia, Portugalia, Spania și Croația. Regiunile își pot exprima interesul de a participa în aceast inițiativă prin intermediul Platformei pentru specializare inteligentă.

Aceasta este coordonată de Centrul comun de cercetare și sprijină regiunile în găsirea de soluții la o serie de obstacole din calea inovării, cum ar fi lipsa interacțiunii între mediul de afaceri local și cel academic. De asemenea, inițiativa se va axa în mod special pe promovarea unei mai mari implicări a partenerilor de afaceri și a antreprenorilor în elaborarea și punerea în practică a strategiilor regionale de inovare, așa-numitele strategii de specializare inteligentă.

Strategiile naţionale/regionale de cercetare şi inovare pentru specializarea inteligentă (strategiile RIS3) reprezintă agende integrate şi bazate pe situaţia din teren ale transformării economice, caracterizate prin cinci acţiuni importante:

  • Concentrează sprijinul politicilor şi investiţiile asupra principalelor priorităţi, provocări şi necesităţi de la nivel naţional/regional în scopul unei dezvoltări bazate pe cunoaştere.
  • Se bazează, în cazul fiecărei ţări/regiuni, pe atuurile, avantajele competitive şi potenţialul pentru excelenţă.
  • Sprijină inovarea tehnologică, precum şi inovarea pe baze practice şi urmăresc să stimuleze investiţiile din sectorul privat.
  • Antrenează implicarea deplină a părţilor interesate şi încurajează inovarea şi experimentarea.
  • Sunt bazate pe dovezi şi includ sisteme solide de monitorizare şi evaluare.

Autorităţile naţionale și regionale din întreaga Europă vor elabora strategii de specializare inteligentă în cadrul unui proces de determinare antreprenorial, astfel încât fondurile structurale și de investiţii europene (fondurile ESI) să poată fi folosite mai eficient, iar sinergiile dintre diferitele politici comunitare, naţionale și regionale, precum și dintre investiţiile din sectorul public și privat să poată fi intensificate.

Inițiativa de asistență pentru regiunile cele mai rămase în urmă face parte din angajamentul nostru mai larg de a sprijini statele membre în utilizarea fondurilor politicii de coeziune pentru a inova, precum și pentru a se dezvolta și pregăti pentru viitor“, a declarat comisarul european pentru politică regională Corina Crețu.

Dezvoltată în comun cu Parlamentul European și implementată în perioada 2014-2016, inițiativa de asistență a fost reînnoită pentru încă doi ani, în scopul sprijinirii regiunilor să se pregătească pentru investiții eficiente în domeniul cercetării-inovării în cadrul următorului buget pe termen lung pentru perioada 2021-2027. Ea se adaugă altor inițiative, precum “Calea către excelență”, care oferă sprijin regiunilor în a identifica resursele UE adecvate pentru finanțarea de proiecte inovatoare, precum și pentru găsirea de regiuni-partenere cu atuuri similar pentru a forma adevărate centre de inovare. Inițiativa dispune de un buget de 3 milioane de euro pentru perioada 2018-2019 din partea Parlamentului European.

 

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol