Opiniile dumneavoastră pot ajuta Europa să devină o societate care reciclează

Comisia Europeană dorește să afle dacă sunteți de părere că obiectivele de reciclare din legislația UE în materie de deșeuri ar trebui revizuite și în ce mod. Rezultatele consultării vor fi utilizate la elaborarea unei posibile noi legislații care să prevină producerea de deșeuri și să stimuleze reutilizarea și reciclarea acestora, ca parte a unei revizuiri mai ample a politicilor în materie de deșeuri, în 2014. Cetățenii, societățile comerciale, ONG-urile, autoritățile publice și celelalte părți interesate sunt invitate să-și exprime opiniile până la jumătatea lunii septembrie 2013.

Legislația în vigoare a UE în materie de deșeuri stabilește obiective clare privind reutilizarea și reciclarea acestora, precum și limitarea depozitării deșeurilor. Până în 2020, de exemplu, 50% din deșeurile municipale/menajere și 70% din deșeurile provenite din construcții și demolări vor trebui să fie reciclate sau reutilizate. Datorită acestor obiective s-au înregistrat deja îmbunătățiri majore, o serie de state membre demonstrând că se poate acționa rapid, la costuri mici și cu crearea a numeroase locuri de muncă. Însă pe lângă preocupările legate de mediu, creșterea prețurilor la materiile prime reprezintă un nou și important imperativ economic în sfera îmbunătățirii gestionării deșeurilor. Documente de politică recente, cum ar fi Foaie de parcurs către o Europă eficientă din punct de vedere al utilizării resurselor și propunerea privind „O viață bună, în limitele planetei noastre” au explicat avantajele economice și de mediu ale dezvoltării unei economii circulare și eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor. Acest deziderat ar necesita:

  • prevenirea, în continuare, a generării de deșeuri;
  • aducerea reciclării și a reutilizării la nivelul maxim de fezabilitate;
  • incinerarea exclusiv a materialelor nereciclabile și
  • eliminarea treptată a depozitării deșeurilor, în mod progresiv, până în 2020.

Etapele următoare

Pe baza rezultatelor consultării publice, Comisia va identifica principalele opțiuni de stabilire a obiectivelor. Următorul pas va fi analizarea valorii adăugate potențiale și a impactului economic, social și de mediu al acestor opțiuni. Ulterior va putea fi elaborată o propunere legislativă, în contextul revizuirii politicii de gestionare a deșeurilor, care va avea loc în 2014. Pe lângă aceste obiective, revizuirea va examina atât posibilele suprapuneri din legislația în vigoare, cât și în potențialul de simplificare a acesteia, în sensul ameliorării clarității și a coerenței.

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol