Obiectivele UE pentru 2017

Pentru o îmbunătăţire a Europei, UE se concentrează în acest an pe propunerile legislative care pot aduce schimbări pentru toată lumea. Principalele probleme pe care le abordează includ creșterea economică, ocuparea forței de muncă și aspectele sociale, securitatea, criza migraţiei, schimbările climatice şi piaţa unică digitală. 

În decembrie 2016, preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Junckerm, fostul preşedinte al Parlamentului European, Martin Schulz, şi Roberto Fico, reprezentantul preşedinţiei rotative a Consiliului, au semnat singura declaraţie comună de până acum, care stabileşte obiectivele şi priorităţile UE pentru 2017.

În următoarele 12 luni, au promis că se vor concentra pe:

  • ocuparea forţei de muncă şi creşterea economică – prin intermediul Fondului european pentru investiții strategice (FEIS 2.0), al instrumentelor de apărare comercială revizuite, al uniunii bancare, al uniunii piețelor de capital și al unei mai bune gestionări a deșeurilor în economia circulară;
  • o Europă socială – prin intermediul Inițiativei privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor, al unei mai bune coordonări a securității sociale, al Actului european privind accesibilitatea și al Corpului european de solidaritate;
  • securitate – prin intermediul sistemului de intrare/ieșire, al frontierelor inteligente și al sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS), al controlului armelor de foc, al instrumentelor de incriminare a terorismului, de combatere a spălării de bani și a finanțării terorismului, precum și al Sistemului european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS);
  • criza migraţiei – prin intermediul reformei sistemului european comun de azil (inclusiv a mecanismului Dublin), al pachetului privind migrația legală și al Planului de investiții externe, pentru a contribui la abordarea cauzelor profunde ale migrației prin sporirea investițiilor și crearea de locuri de muncă în țările partenere;
  • piaţa unică digitală – prin intermediul reformelor în domeniul telecomunicațiilor și al drepturilor de autor din UE, prin utilizarea în Uniune a benzii de 700 MHz, prin prevenirea blocării geografice nejustificate, prin Directiva serviciilor mass-media audiovizuale și prin norme comune privind protecția datelor;
  • energia şi schimbările climatice – prin intermediul cadrului privind clima și energia pentru 2030, al Acordului de la Paris și al pachetului „Energie curată pentru toți europenii”.

În plus, au fost subliniate patru aspecte fundamentale care necesită o atenție specială și realizarea unor progrese suplimentare în 2017:

– angajamentul față de valorile europene comune, statul de drept și drepturile fundamentale,
– combaterea fraudei fiscale, a evaziunii fiscale și a evitării obligațiilor fiscale,
– menținerea principiului liberei circulații a lucrătorilor,
– contribuția la stabilitate, securitate și pace.

Detaliihttps://ec.europa.eu/priorities/announcements/union-delivers-swifter-and-better-results-three-institutions-sign-joint-declaration_ro

Programul CE pentru 2017http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2017_ro.pdf

Parlamentul European și prioritățile UE 2017http://www.europarl.europa.eu/external/html/eu-priorities-2017/index_en.html

 

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol