Noutăți despre Programul pentru stimularea tinerilor întreprinzători

Pe 22 februarie 2011 a început înscrierea on-line a Planurilor de afaceri pentru a obține finanțare prin Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri, la adresa de Internet: http://programenationale2011.aippimm.ro/

Până în dimineața datei de 25.02.2011, 73 de firme SRL-D și-au înscris Planurile de afaceri în Program, cu un punctaj finanțabil, cuprins între 60 de puncte (minim) și 100 de puncte (maxim). Din județul Maramureș doar 2 firme SRL-D au trecut de prima etapă de evaluare on-line a Planurilor de afaceri.

În anul 2011, în jur de 500 de firme SRL-D pot primi finanțarea nerambursabilă de maxim 10.000 de Euro.

Detalii despre Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri:

Obiectivul programului îl constituie stimularea înfiinţării de noi microîntreprinderi, creşterea potenţialului de accesare a surselor de finanţare şi dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale tinerilor în scopul implicării acestora în structuri economice private.

Finanţarea programului se va face cu fonduri de la bugetul de stat prin acordarea de alocaţii financiare nerambursabile (AFN), pentru cel puţin 1100 de microîntreprinderi, în anii 2011 şi 2012.
Pentru 2011, alocarea financiară pentru acest program este 21.000.000 RON.

Conform procedurilor de implementare ale programului, care au fost publicate în Monitorul Oficial al României partea I nr.103 solicitanţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
►    Beneficiari: SRL-D – tinerii debutanţi în afaceri, cu vârsta de până la 35 de ani, care nu au mai deţinut calitatea de acţionar sau asociat în vreo firmă.

►    Intensitatea maximă a ajutorului financiar nerambursabil este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, dar nu poate depăşi suma de 10.000 euro.

►    Obiectul de activitate poate cuprinde cel mult 5 coduri CAEN.

►    Nu sunt acceptate codurile CAEN pentru activitățile:

  • intermedieri financiare și asigurări
  • tranzacţii imobiliare
  • activităţi de jocuri de noroc şi pariuri
  • producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope
  • activităţi de pescuit şi acvacultură
  • producţia primară a produselor agricole
  • activităţi de procesare şi marketing ale produselor agricole, etc.

►    De asemenea, tânărul întreprinzător trebuie să angajeze cel puţin 2 salariaţi la momentul obţinerii facilităţilor de finanţare si să reinvestească cel puţin 50% din profitul realizat în anul precedent.

Facilităţi: cheltuielile legate de asigurările sociale datorate de angajatori sunt scutite pentru veniturile a cel mult 4 salariaţi – dar nu mai mult de echivalentul salariului mediu brut pe economie din anul anterior pentru fiecare salariat.

În prima etapă, evaluarea este făcută imediat după completarea aplicaţiilor on-line, iar punctajele necesare pentru obţinerea finanţării se încadrează între minim 60 de puncte şi maxim 100 de puncte.

Pentru a obţine punctaje mai mari, solicitanţii vor trebui să înfiinţeze noile afaceri în mediul rural, să implementeze tehnologii noi, să apeleze la o schemă de finanţare cu credit bancar (se vor acorda garanţii de stat până la cel mult 80% din valoarea creditului solicitat, pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri, dar nu mai mult de echivalentul în lei a 80.000 euro, prin intermediul Fondului Naţional de Garantare al Creditelor pentru IMM).

Aplicaţia on-line pentru completarea Planurilor de afaceri este disponibilă la adresa:
http://programenationale2011.aippimm.ro/

Evaluarea finală a calităţii planurilor de afaceri se va face în etapa a II-a, în cadrul Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, care gestionează Programul pentru stimularea tinerilor întreprinzători.

Mai multe informații: http://www.aippimm.ro/

Etapele înscrierii în Program: ghid-solicitantului-srl-d_etape

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol