Noul pașaport european al competențelor în sectorul hotelier


Comisia Europeană a lansat pașaportul european al competențelor în domeniul hotelier, un instrument care a fost elaborat pentru a facilita contactul între persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă și angajatorii din sectorul hotelier și al turismului în Europa. Pașaportul european al competențelor permite lucrătorilor și angajatorilor să depășească barierele lingvistice și să compare competențele lucrătorilor din sectorul hotelier în scopul de a înlesni recrutarea în acest sector. Găzduit pe Portalul mobilității europene pentru ocuparea forței de muncă EURES, pașaportul competențelor este disponibil în toate limbile oficiale ale UE. Pașaportul va fi extins la alte sectoare în viitor.

În pașaportul european al competențelor, lucrătorii pot înregistra toate aptitudinile și competențele dobândite în cursul educației lor, precum și formarea profesională și experiența profesională practică într-un format ușor accesibil. Pașaportul vine în completarea unui curriculum vitae tradițional și permite angajatorilor să depășească rapid barierele lingvistice și să găsească lucrătorii calificați de care au nevoie pentru a ocupa posturile vacante. Prin urmare, acesta facilitează o mai bună corelare între cererea și oferta de pe piața forței de muncă din sectorul hotelier.

Pașaportul european al competențelor în domeniul hotelier este primul dintr-o serie de pașapoarte care vizează sectoarele cu o mobilitate crescută ale economiei europene. Comisia se angajează să sprijine mobilitatea pe piața europeană a forței de muncă, pe care o consideră o modalitate de îmbunătățire a ocupării forței de muncă, și va continua să colaboreze cu partenerii săi pentru a extinde instrumentul reprezentat de pașaportul european al competențelor, în vederea sprijinirii altor sectoare cu mobilitate crescută în Europa.

Mai multe informaţii: http://ec.europa.eu/romania/news/17062014_noul_pasaport_european_al_competentelor_ro.htm

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol