Nou regulament privind îngrășămintele

P025148001502-67007Comisia a propus, în 17 martie, un regulament care va îmbunătăți semnificativ accesul pe piața unică al îngrășămintelor organice și al celor pe bază de deșeuri, prin crearea unor condiții concurențiale similare celor pentru îngrășămintele neecologice tradiționale. Se vor crea astfel noi oportunități de piață pentru întreprinderile inovatoare, reducând în același timp deșeurile, consumul de energie și daunele aduse mediului.

  • Regulamentul stabilește norme comune privind transformarea biodeșeurilor în materii prime care pot fi utilizate în vederea fabricării de produse fertilizante.
  • Acesta definește cerințele în materie de siguranță, calitate și etichetare pe care trebuie să le respecte toate produsele fertilizante pentru a putea fi comercializate liber în întreaga UE. Producătorii vor trebui să demonstreze faptul că produsele lor respectă aceste cerințe, precum și limitele pentru contaminanți organici, contaminanți microbieni și impurități fizice înainte de aplicarea marcajului CE.
  • Noile norme se vor aplica tuturor tipurilor de îngrășăminte pentru a garanta cele mai înalte niveluri de protecție a solului.
  • Regulamentul introduce limite stricte pentru conținutul de cadmiu în îngrășămintele fosfatice. Limitele vor fi reduse de la 60 mg/kg la 40 mg/kg după trei ani și respectiv la 20 mg/kg după 12 ani, ceea ce va reduce riscurile pentru sănătatea umană și pentru mediu.
  • Având în vedere că unele produse fertilizante nu sunt fabricate sau comercializate transfrontalier în cantități mari, Comisia propune armonizarea opțională: în funcție de strategia lor de afaceri și de tipul de produs, producătorii pot alege fie să aplice marcajul CE produsului lor, ceea ce îl va face comercializabil liber în cadrul pieței unice în conformitate cu normele europene comune, fie să îl comercializeze în conformitate cu standardele naționale bazate pe recunoașterea reciprocă în cadrul pieței unice. Astfel se asigură luarea în considerare a principiului unei mai bune reglementări și a principiului subsidiarității.

Acesta este primul rezultat concret al Comisiei din pachetul privind economia circulară, cu noi norme privind îngrășămintele organice și cele pe bază de deșeuri în UE. Reutilizarea materiilor prime care sunt în prezent eliminate ca deșeuri este unul dintre principiile-cheie ale pachetului privind economia circulară, adoptat în decembrie 2015.

Jyrki Katainen, vicepreședinte al Comisiei, responsabil pentru locuri de muncă, creștere economică, investiții și competitivitate, a declarat:„Foarte puține din multitudinea de resurse pe bază de biodeșeuri sunt transformate în produse fertilizante valoroase. Fermierii noștri folosesc îngrășăminte fabricate din produse importate sau provenite din procese mari consumatoare de resurse, deși industria noastră ar putea valorifica aceste biodeșeuri transformându-le în nutrienți reciclați. Prezentul regulament va contribui la transformarea problemelor în oportunități, pentru fermieri și pentru întreprinderi.”

Istoricul dosarului

Regulamentul actual privind îngrășămintele, care datează din 2003, asigură libera circulație pe piața unică în special a îngrășămintelor neecologice convenționale, de regulă extrase din mine sau obținute în urma unor procedee chimice. Aceste procese sunt mari consumatoare de energie și mari generatoare de CO2. Produsele fertilizante inovatoare fabricate din materii organice se regăsesc în afara domeniului de aplicare al Regulamentului actual privind îngrășămintele. Accesul acestora la piața unică depinde astfel de recunoașterea reciprocă între statele membre, și, din cauza normelor naționale divergente, se dovedește adesea dificil.

Regulamentul actual privind îngrășămintele nu abordează nici problemele de mediu legate de contaminarea cu îngrășăminte a solului, a apelor interioare, a apelor marine și, în cele din urmă, a produselor alimentare.

Cercetarea, inovarea și investițiile sunt în prezent în curs de dezvoltare rapidă, contribuind la economia circulară prin crearea de locuri de muncă la nivel local și prin valorificarea materiilor prime secundare, care altfel ar fi eliminate ca deșeuri.

Oportunitățile de piață pentru întreprinderile producătoare de îngrășăminte organice sunt semnificative. În prezent, numai 5% din biodeșeuri sunt reciclate. Conform estimărilor, dacă s-ar recicla mai multe biodeșeuri, ele ar putea înlocui până la 30% din îngrășămintele neecologice. În prezent, UE importă circa 6 milioane de tone de fosfați pe an, însă ar putea înlocui până la 30% din această cantitate prin extracții din nămolul de epurare, din deșeurile biodegradabile, din făina de carne și de oase sau din gunoiul de grajd.

Etapele următoare

Proiectul de regulament va fi transmis acum Parlamentului European și Consiliului pentru adoptare. Odată adoptat, el va fi direct aplicabil, fără a mai fi necesară transpunerea în legislația națională, după o perioadă de tranziție care să permită întreprinderilor și autorităților publice să se pregătească pentru noile norme.

Pagini Utile

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol