Migrația forței de muncă – Consultare publică

Consultare publică referitoare la Cartea albastră a UE și la politicile privind migrația forței de muncăComisia Europeană a lansat o Consultare publică referitoare la Cartea albastră a UE și la politicile privind migrația forței de muncă. Chestionarul în format pdf (RO)

Termen-limită: 21 august 2015

Grup-țintă: Toți cetățenii, organizațiile și resortisanții non-UE sunt încurajați să contribuie la această consultare publică. Vor fi apreciate în special contribuțiile venite din partea angajatorilor (mari, medii sau mici), asociații ale angajatorilor, imigranți și antreprenori non-UE care locuiesc deja legal în Europa, potențiali imigranți și antreprenori din afara Uniunii Europene, organizații ale angajatorilor publici / privați, sindicate comerciale, ministere și agenții de recrutare ale statelor membre, autorități locale și regionale, birouri de statistică, mediul academic, organizații internaționale, parteneri sociali și societatea civilă în general.

Scopul acestei consultări este de a colecta opinii referitoare la un set de probleme asociate cu migrația economică, în vederea elaborării noii politici pentru migrație europeană și a definitivării directivei pentru “Cartea albastră”.

Această nouă politică privind migrația legală ar trebui să ajute UE să contracareze deficitul de competențe specifice și să devină o destinație mai atractivă pentru lucrătorii talentați și antreprenorii care doresc să investească în Europa. În plus, secțiunea dedicată “Cărții Albastre” a UE intenționează să colecteze opiniile cu privire la modul de abordare a deficiențelor din acest sistem și eficientizarea acestuia.

Această consultare publică face parte dintr-un proces de reflecție pentru elaborarea unei noi politici a UE privind migrația legală și oferă părților interesate posibilitatea de a prezenta punctele de vedere cu privire la aceste aspecte, inclusiv cu privire la revizuirea Directivei “Cărții albastre”.

Pentru mai multe detalii referitoare la această consultare, vă rugăm să citiți textul explicativ .

Pentru a trimite contribuția dumneavoastră la această consultare publică, vă rugăm să completați acest chestionar on-line.  Chestionarul în format pdf (RO)

Contribuțiile primite vor fi publicate pe internet. Este important să citiți declarația de confidențialitate specifică atașată acestei consultări publice, pentru a înțelege modul în care vor fi tratate informațiile private furnizate.

Pentru un proces consultativ transparent, organizațiile (ONG-uri, asociații comerciale și companiile) sunt invitate să furnizeze informații relevante despre activitatea lor, prin înscrierea în Registrul de Transparență și să se conformeze codului de condurită aferent.

Pagini Utile

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol