Măsuri de reducere a creditelor neperformante

Un pachet ambițios și cuprinzător de măsuri pentru abordarea creditelor neperformante (non-performing loans – NPL) a fost propus de Comisia Europeană miercuri, 14 martie. Se pune astfel în practică planul de acțiune al Consiliului UE, ce vizează abordarea volumului mare de NPL și prevenirea acumulării lor în viitor. Comisia a prezentat, totodată, și al doilea raport privind progresele înregistrate cu privire la reducerea NPL, care indică faptul că volumul acestora continuă să scadă.

Pachetul de măsuri stabilește o abordare globală, ce constă într-o combinație de politici complementare care vizează patru domenii principale:

  • asigurarea faptului că băncile își creează o rezervă de fonduri pentru acoperirea riscurilor legate de creditele viitoare, care ar putea deveni neperformante;
  • încurajarea dezvoltării piețelor secundare, pe care băncile să poată vinde NPL-uri administratorilor de credite și investitorilor;
  • facilitarea recuperării creanțelor, ca măsură de completare a propunerii privind insolvența și restructurarea companiilor din noiembrie 2016;
  • acordarea de asistență în ceea ce privește restructurarea băncilor statele membre care solicită un astfel de sprijin, prin orientări fără caracter obligatoriu cu privire la instituirea de societăți de administrare a investițiilor, de exemplu.

Propunerile includ următoarele elemente-cheie:

  • asigurarea unei acoperiri suficiente a pierderilor aferente viitoarelor NPL de către bănci;
  • posibilitatea executării extrajudiciare accelerate a creditelor garantate cu garanții reale;
  • dezvoltarea în continuare a piețelor secundare pentru NPL;
  • un proiect tehnic privind modul de instituire a societăților de administrare a investițiilor (S.A.I.) naționale.

Context

Riscurile din sectorul bancar au fost reduse în mod semnificativ în UE în ultimii ani. Acest lucru se datorează măsurilor de reglementare semnificative adoptate deja, care vor fi consolidate suplimentar prin Pachetul privind reducerea riscurilor bancare, pe care Comisia l-a propus în noiembrie 2016.

Chiar dacă s-au făcut progrese importante, creditele neperformante (NPL) sunt unul dintre principalele riscuri moștenite de sistemul bancar european.

Detalii:

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol