Marca patrimoniului european

Marca patrimoniului european (MPE) este o inițiativă prin care se dorește consolidarea sentimentului de apartenență la Uniunea Europeană al cetățenilor europeni, în special al tinerilor, pe baza unor valori și elemente comune ale patrimoniului istoric și cultural european și a aprecierii diversității naționale și regionale, precum și îmbunătățirea înțelegerii reciproce și a dialogului intercultural. 

MPE nu se va axa pe conservarea siturilor, care ar trebui să fie asigurată de regimurile de protecție existente în vederea transmiterii acestora generațiilor viitoare. În schimb, MPE își propune să promoveze dimensiunea europeană a siturilor, să asigure accesul unui public cât mai larg, în special al tinerilor, și să ofere informații și activități educative și culturale de bună calitate care să sublinieze rolul și locul sitului în cadrul istoriei și integrării europene.

Comisia Europeană și juriul european de experți independenți responsabili pentru evaluarea siturilor propuse vor depune eforturi pentru a se asigura că nu există riscul duplicării sau al suprapunerii între MPE și alte inițiative din domeniul patrimoniului cultural, precum Lista patrimoniului mondial UNESCO, Lista reprezentativă UNESCO a patrimoniului cultural imaterial al umanității și „Itinerarele culturale europene” ale Consiliului Europei (a se vedea articolul 5 din Decizia 1194/2011/UE).

În mod specific, MPE:

  • va desemna doar situri care au jucat un rol semnificativ pentru istoria Europei și construirea Uniunii Europene;
  • va alege situri pe baza valorii lor simbolice europene, mai degrabă decât pe baza frumuseții sau a calității arhitectonice a acestora;
  • va ajuta cetățenii europeni, în special tinerii, să învețe mai multe despre patrimoniul nostru comun, istoria Europei, construirea Uniunii Europene și valorile democratice și drepturile omului aflate la baza procesului de integrare europeană;
  • va încuraja crearea de rețele între situri și profesioniștii din domeniul patrimoniului, în vederea schimbului de experiență și de cele mai bune practici.

Cum sunt selecționate siturile?

Selecția siturilor are loc în două etape. Siturile trebuie inițial preselectate la nivel național. Selecția finală va fi realizată ulterior la nivel european de către un juriu de experți independenți, sub responsabilitatea Comisiei Europene.

Finanțarea din bugetul UE

Bugetul MPE (sub 1 milion EUR pe an) va acoperi costurile desfășurării inițiativei la nivelul UE, și anume costurile legate de juriul european de experți independenți, de strategia europeană de comunicare, de activitățile de creare de rețele și de resursele umane din cadrul Comisiei necesare pentru susținerea acțiunii. Nu va exista nicio finanțare directă a siturilor care obțin marca.

Siturile clasate pot însă solicita sprijin din partea altor programe ale Comisiei.

În prezent 20 de situri au primit Marca Patrimoniului European:

Broșura informativă privind MPE

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol