Legislaţia UE privind libera circulaţie a cetăţenilor Uniunii Europene şi situaţia generală a romilor

Comisia Europeană a evaluat evenimentele recente din Franţa şi a discutat situaţia generală a romilor şi legislaţia UE privind libera circulaţie a cetăţenilor Uniunii Europene.

Comisia a ascultat prezentările făcute de vicepreşedintele Viviane Reding, responsabil pentru justiţie, drepturile fundamentale şi cetăţenie, László Andor, comisarul pentru afaceri sociale, ocuparea forţei de muncă şi incluziune şi Cecilia Malmström, comisarul pentru afaceri interne.

Concluzii:
1. Dreptul fiecărui cetăţean al UE la libera circulaţie în interiorul Uniunii este unul dintre principiile fundamentale ale Uniunii Europene. În calitatea sa de „gardian al tratatelor”, Comisia trebuie să se asigure că acestea sunt implementate în mod complet şi eficient de către toate statele membre.

2 Statele membre sunt responsabile şi au dreptul de a lua măsuri pentru a menţine siguranţa şi ordinea publică pe teritoriul lor. În acelaşi timp, trebuie să respecte regulile stabilite prin Directiva privind libera circulaţie din 2004, drepturile fundamentale ale cetăţenilor UE şi trebuie să evite discriminarea, în special pe criterii de naţionalitate sau apartenenţă la o minoritate etnică.

3 Evenimentele recente din Franţa au dat naştere unui schimb de opinii detaliat între Comisie şi autorităţile franceze privind aplicarea legislaţiei UE privind libera circulaţie a persoanelor. Comisia a luat notă azi de asigurările date la 22 septembrie de Franţa, la cel mai înalt nivel politic, privind faptul că:

• Măsurile luate de către autorităţile franceze, de la începutul acestei veri, nu au avut ca obiectiv sau rezultat vizarea unei minorităţi etnice specifice, ci au tratat în mod egal toţi cetăţenii UE.

• Circulara din 5 august 2010 care nu respecta această orientare a fost anulată şi înlocuită cu o altă circulară, adoptată la 13 septembrie 2010.

• Autorităţile franceze asigură o aplicare eficientă şi nediscriminatorie a legislaţiei UE, în conformitate cu Tratatele şi cu Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

4. Comisia a remarcat, de asemenea, că Franţa şi-a reafirmat angajamentul în favoarea unei cooperări strânse şi loiale cu privire la aceste chestiuni. Comisia va continua să colaboreze cu autorităţile franceze şi le va transmite astăzi acestora o scrisoare cu o serie de întrebări detaliate privind punerea în practică a asigurărilor politice oferite.

5. Pentru a oferi statelor membre şi cetăţenilor mai multă certitudine din punct de vedere juridic, în special în situaţii controversate, transpunerea completă şi corectă de către statele membre a garanţiilor procedurale şi de fond incluse în directiva cu privire la libera circulaţie este extrem de importantă. În acest moment, Comisia consideră că Franţa nu a transpus încă directiva cu privire la libera circulaţie în legislaţia naţională într-o manieră care să asigure transparenţa şi aplicabilitatea acestor drepturi. Din acest motiv, Comisia a decis astăzi că va transmite Franţei o scrisoare de notificare oficială prin care va solicita transpunerea completă a directivei dacă, până la data de 15 octombrie 2010, nu vor fi transmise un proiect de măsuri în vederea transpunerii şi un calendar detaliat pentru adoptarea acestora. Scrisoarea de notificare oficială va fi transmisă în cadrul următorului pachet de proceduri de încălcare a dreptului comunitar din luna octombrie 2010.

6. În acelaşi timp, Comisia analizează situaţia altor state membre în ce priveşte transpunerea directivei liberei circulaţii pentru a evalua dacă este necesară iniţierea procedurilor de încălcare a dreptului comunitar şi în cazul altor state membre. Prin urmare, Comisia va transmite scrisori de notificare oficială în cadrul următoarelor pachete de proceduri de încălcare a dreptului comunitar.

7. Comisia a subliniat că integrarea economică şi socială a romilor reprezintă o provocare şi o responsabilitate comună pentru toate statele membre ale Uniunii Europene. Comunicarea Comisiei pe această temă din data de 7 aprilie 2010 trece în revistă o serie de măsuri importante care trebuie luate atât la nivel naţional cât şi european pentru a ameliora rapid situaţia romilor.

8. În acest sens, pe baza activităţii Platformei pentru incluziunea romilor şi a Grupului de acţiune privind romii, creat de către Comisie la 7 septembrie 2010 pentru a analiza utilizarea şi eficienţa fondurilor europene şi naţionale de către statele membre, în favoarea incluziunii romilor, Comisia va prezenta un Cadru european privind strategiile naţionale de integrare a romilor în luna aprilie a anului viitor. Acest cadru la nivel european, care se va baza pe raportul Grupului de acţiune privind romii, va evalua în special utilizarea la nivel naţional şi european a fondurilor şi va include propuneri pentru o mai bună aplicare a fondurilor UE, în favoarea luptei contra excluziunii romilor, în cadrul perioadelor de programare actuale şi viitoare. Problemele multidimensionale ale minorităţii rome vor fi soluţionate în contextul a zece principii de bază ale Comunicării pentru incluziunea romilor şi al cadrului pentru cooperare întărită între toate părţile interesate. În plus, cadrul european va permite ca eforturile europene şi naţionale privind integrarea populației rome să fie monitorizate şi sprijinite mai eficient. În acest sens şi în contextul Strategiei Europa 2020, Comisia va invita statele membre să-şi prezinte propriile strategii naţionale pentru incluziunea romilor, care ar putea fi incluse în programele lor de reformă naţionale. Viitoarea iniţiativă cheie „Platforma contra sărăciei” va reprezenta un cadru integrat de acţiuni în sprijinul unor priorităţi orizontale precum integrarea cetăţenilor romi. Comisia Europeană se aşteaptă, de asemenea, ca statele membre să propună măsuri concrete şi ambiţioase privind situaţia romilor atunci când îşi vor stabili obiectivele naţionale Europa 2020 în domeniul reducerii sărăciei, ocuparea forţei de muncă şi educaţia.

9. Comisia va colabora îndeaproape cu toate statele membre pentru a pregăti cadrul Uniunii Europene cu privire la strategiile naţionale pentru integrarea romilor. Agenţia pentru Drepturile Fundamentale a Uniunii Europene va contribui la această colaborare.

10. Comisia va prezenta Parlementului şi Consiliului European, înainte de vara anului 2011, progresele realizate.

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol