Irlanda la cârma UE

Logoul preşedinţiei irlandezeStabilitatea economică, relansarea creşterii şi crearea de locuri de muncă sunt priorităţile Irlandei, ţară care preia de la Cipru preşedinţia UE. Irlanda se va afla la cârma Uniunii pentru a 7-a oară, iar întâmplarea face ca anul acesta să coincidă cu cea de-a 40-a aniversare a aderării Irlandei la UE.

În următoarele 6 luni, Irlanda va avea şansa de a acorda prioritate unor aspecte pe care le consideră deosebit de importante, respectiv stabilitatea economică, relansarea creşterii şi crearea de locuri de muncă.

Locuri de muncă şi creştere economică

Irlanda va impulsiona punerea în aplicare a Pactului pentru creştere economică şi locuri de muncă, un pachet de măsuri privind consolidarea bugetară, împrumuturile, reducerea şomajului, comerţul internaţional şi alte domenii care pot crea locuri de muncă şi creştere economică.

Alte priorităţi includ elaborarea de noi reglementări privind:

  • recunoaşterea calificărilor profesionale în alte ţări din UE
  • modernizarea procedurilor de achiziţii publice
  • clarificarea drepturilor care le revin lucrătorilor detaşaţi în altă ţară din UE.

Pentru a stimula cercetarea şi inovarea, Irlanda intenţionează să finalizeze negocierile referitoare la programul de finanţare Orizont 2020 şi să pună accent pe nanotehnologie, fotonică, sisteme avansate de fabricaţie, cloud computing şi supercomputere.

Economia

Pentru a restabili încrederea în economia europeană, Irlanda se va asigura că sistemul UE pentru coordonare economică şi bugetară se concentrează asupra unor aspecte fundamentale, cum ar fi salariile, indexarea salariilor, reforma pieţelor muncii, pensiile, educaţia şi combaterea sărăciei.

Bugetul UE

Întrucât liderii UE nu au putut ajunge la un acord în luna noiembrie, o nouă reuniune pe tema bugetului UE pentru perioada 2014-2020 se va organiza sub preşedinţia irlandeză. De îndată ce se va conveni asupra cifrelor generale, atenţia Irlandei se va îndrepta asupra repartizării bugetului între diferitele domenii politice.

Printre priorităţile Irlandei în acest domeniu se numără reformarea politicii agricole comune şi a politicii în domeniul pescuitului, cheltuielile pentru cercetare şi inovare, finanţarea regiunilor mai sărace din UE şi mecanismul „Conectarea Europei”, care va favoriza creşterea şi crearea de locuri de muncă, prin ameliorarea infrastructurii europene.

Pe lângă iniţiativele menite să promoveze creşterea şi ocuparea forţei de muncă, Irlanda va avea în vedere şi alte domenii cum ar fi mediul, transportul, extinderea UE, justiţia şi sprijinul pentru dezvoltare.

La 1 iulie, Irlanda va preda ştafeta Lituaniei, care se va afla la cârma UE până la sfârşitul anului 2013.

Mai multe despre preşedinţia UE:
http://www.eu2013.ie/

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol