În sprijinul consumatorilor de produse ecologice

Frunze pe apă © UEUn număr tot mai mare de consumatori ar dori să cumpere produse ecologice, însă le este greu să facă alegeri informate. Acest lucru se întâmplă din cauză că ţările UE utilizează diferite metode de măsurare a performanţei de mediu a produselor şi companiilor, motiv pentru care acestea nu pot fi comparate cu uşurinţă. Mai mult decât atât, termenii utilizaţi pe etichete sunt adesea vagi şi neclari. Aproximativ 48% dintre europeni spun că nu au încredere în informaţiile privind performanţa de mediu comunicate pe produse.

Pentru a sprijini piaţa produselor ecologice, Comisia propune adoptarea unor norme europene comune. Una dintre norme ar urma să măsoare impactul produselor asupra mediului English . O alta, performanţa de mediu a organizaţiilor sau companiilor English .

Ambele se bazează pe metode deja existente şi testate. Comisia le recomandă guvernelor statelor membre, companiilor şi organizaţiilor să înceapă să utilizeze de pe acum normele voluntare.

Comisia pune la dispoziţie şi orientări privind etichetarea, pentru a le permite europenilor să cumpere cu încredere. Menţiunile privind performanţa de mediu ar trebui să fie transparente (să includă informaţii cu privire la procedura de evaluare, sursa şi criteriile utilizate), relevante, fiabile, complete, comparabile şi clare.

Există mari şanse ca normele comune să încurajeze mai multe firme să-şi „ecologizeze” produsele, reducând birocraţia şi cheltuielile necesitate de îndeplinirea unor standarde diferite în UE. Companiile vor avea de câştigat şi prin faptul că vor putea concura în condiţii de egalitate, utilizând aceleaşi norme.

Etapele următoare

Comisia intenţionează să elaboreze, în paralel, norme specifice produselor şi sectoarelor pentru evaluarea impactului asupra mediului. Perioada prevăzută pentru elaborarea normelor este de 3 ani. La acest proces vor participa diverse organizaţii şi companii.

De asemenea, Comisia îşi va aduce contribuţia la îmbunătăţirea standardelor internaţionale în materie de măsurare şi comunicare a impactului asupra mediului.

Produsele ecologice sunt acele produse care, de-a lungul ciclului lor de viaţă, de la producţie, distribuţie şi utilizare până la sfârşitul duratei lor de viaţă (inclusiv prin reutilizare, reciclare şi recuperare), dăunează mai puţin mediului decât alte produse similare din aceeaşi categorie.

Mai multe informații: http://ec.europa.eu/environment/legal/implementation_en.htm

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol