Glosar de termeni fiscali

Plătirea impozitelor poate fi la fel de complicată precum vocabularul referitor la acestea. Evitarea impozitării este legală, dar nu și evaziunea fiscală. Ce semnifică mai exact erodarea bazei impozabile? În glosarul preluat de pe site-ul Parlamentului European este explicat  jargonul referitor la impozite.

  • Erodarea bazei impozabile și transferul profiturilor: strategii de plănuire a impozitelor care exploatează golurile din arhitectura sistemului internațional de impozitare pentru a transfera profiturile artificial în locuri unde nu există activitate economică sau impozitare. Rezultatul este reducerea sau eliminarea impozitelor plătite.
  • Baza fiscală consolidată comună a societăților: o altă propunere a Comisiei, din martie 2011, în momentul de față pusă în așteptare de guverne. Reprezintă reguli pe care le pot folosi companiile ce operează în UE pentru a calcula profitul impozitabil, în loc să urmeze regulile din state. Statele membre își mențin dreptul de a fixa propria rată a impozitelor corporate.

Aceasta a fost prima propunere a Comisiei Europene în 2011, iar a doua propunere actualizată va fi publicată anul acesta.

  • Evitarea impozitării: folosirea unor instrumente legale pentru a plăti cea mai mică sumă posibilă ca impozit. Nu trebuie confundată cu evaziunea fiscală, care este ilegală și deliberată.
  • Paradisurile fiscale: țări sau jurisdicții în care companiile străine și persoane individuale plătesc impozite mici sau nu plătesc deloc. Paradisurile fiscale garantează „secretul” clienților lor.

A doua comisie a Parlamentului pentru decizii fiscale plănuiește să ceară Comisiei crearea unei liste a „jurisdicțiilor necooperante”.

  • Sistemul fiscal de „ruling”: declarație scrisă emisă de o autoritate fiscală, care fixează felul în care va fi calculat impozitul pentru o corporație și ce dispoziții vor fi folosite. Acestea sunt legale, dar pot implica, conform regulilor UE, ajutor de la stat, în acest caz fiind necesar controlul Comisiei Europene. Deciziile fiscale pot fi văzute ca dubioase de către contribuabili în momentul în care se dovedește că multinaționalele plătesc mai puțin impozit decât alte companii.
  • Regimurile fiscale pentru brevete: este un regim fiscal pentru drepturile privind proprietatea intelectuală. Unele țări europene oferă scutiri fiscale pentru profitul din brevete pentru a stimula inovația și pentru a atrage companiile din sectorul tehnologiei. Acest lucru înseamnă că produsele care includ brevete sau vânzări ale licențelor IP se califică în categoria cu impozite reduse. Pentru a plăti mai puține impozite și pentru a intra în această categorie, anumite companii au fost acuzate de incorporarea unor brevete irelevante în produsele lor.

Parlamentul declară că legătura dintre regimul fiscal pentru brevete și cercetare și dezvoltare este artificială, deoarece companiile folosesc această scutire pentru planificările fiscale agresive. Comisia Europeană ar trebui să interzică folosirea greșită a regimurilor pentru brevete și să alcătuiască o legislație, spune proiectul de raport al comisiei pentru decizii fiscale.

  • Beneficiarul efectiv al unei companii sau al unei entități legale poate fi ascuns în spatele unor companii paravan. Acest lucru denotă lipsa de transparență. Cine înregistrează profitul? Cine dictează acțiunile companiei?

Context

În lupta împotriva spălării banilor și contra terorismului, Parlamentul European a cerut statelor membre să creeze registre cu informații referitoare la beneficiarii efectivi ai companiilor. Aceste registre sunt deschise autorităților și oamenilor cu interes legitim (de exemplu jurnaliști). Statele membre pot implementa noile reguli până la 26 iunie 2017.

Proiectul de raport al comisiei pentru decizii fiscale cere membrilor să pună în practică registrele publice cu beneficiarii efectivi.

 

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol