Ghișee unice în țările UE: Obţineţi informaţiile de care aveţi nevoie şi îndepliniţi formalităţile necesare on-line

Doriţi să exploraţi noi oportunităţi de afaceri sau să vă extindeţi activitatea şi în alte ţări ale UE? Intenţionaţi să înfiinţaţi o firmă în ţara dumneavoastră? Dacă da, ghişeele unice vă vor fi de ajutor.

Ghişeele unice sunt portaluri de e-guvernare pentru întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea în sectorul serviciilor. Începând din decembrie 2009, toate statele membre au obligaţia de a avea pe teritoriul lor un ghişeu unic (Directiva UE privind serviciile).

Numeroase ţări europene, deşi nu sunt obligate să o facă, oferă publicului posibilitatea îndeplinirii formalităţilor fiscale sau a celor care ţin de domeniul securităţii sociale prin intermediul acestor ghişee, iar celelalte ţări sunt încurajate să procedeze în acelaşi mod. Pentru mai multe informaţii despre desfăşurarea activităţilor comerciale în Europa, consultaţi portalul „Europa ta”.

Ghişeele unice sunt portaluri de guvernare electronică care vă permit:

  • să aflaţi ce norme, reglementări şi formalităţi se aplică activităţilor de prestări servicii
  • să faceţi demersuri administrative on-line (de exemplu, puteţi trimite cererile şi documentele necesare pe cale electronică)

Nu mai trebuie să vă deplasaţi la toate sediile autorităţilor din diferite ţări. În fiecare stat membru al UE, cererile se prelucrează acum on-line, prin intermediul unui ghişeu unic.

Ghişeele unice vă ajută să faceţi faţă multor probleme de ordin practic.

  • Ce autorizaţii, notificări sau permise sunt necesare pentru a înfiinţa o companie într-o ţară din UE?
  • Ce trebuie să faceţi dacă doriţi să prestaţi servicii în străinătate, pe durată determinată?
  • Cum se face cerere pentru obţinerea unei autorizaţii? Ce instituţie răspunde de prelucrarea cererii?
  • Cum puteţi obţine recunoaşterea calificărilor profesionale?
  • Trebuie să plătiţi o taxă? Dacă da, la ce sumă se ridică aceasta? Cât durează să obţineţi autorizaţia?
  • Ce trebuie să faceţi pentru a vă deschide, de exemplu, un restaurant sau un magazin? Sau ca să lucraţi ca operator de turism în altă ţară fără a avea un sediu permanent în ţara respectivă?
  • Cui vă puteţi adresa pentru alte îndrumări şi informaţii?

Toate ghişeele unice naţionale fac parte din reţeaua europeană EUGO.

Nu trebuie decât să selectaţi ţara care vă interesează. Veţi fi direcţionat către ghişeul unic din ţara respectivă.

www.edirect.gov.ro este adresa portalului ghişeelor unice din România, unde puteţi găsi informaţii despre cum să demaraţi o afacere sau să prestaţi servicii în această ţară. Portalul este disponibil în limba română.

Toate informațiile privind ghișeele unice le găsiți pe pagina de Internet: http://ec.europa.eu/internal_market/eu-go/index_ro.htm

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol