Erasmus pentru toţi: 5 milioane de posibili beneficiari de finanţare UE

Până la 5 milioane de persoane, aproape dublu faţă de prezent, ar putea avea şansa de a studia sau de a se forma în străinătate cu un grant din programul Erasmus pentru toţi, noul program al UE pentru educaţie, formare profesională, tineret şi sport propus astăzi de Comisia Europeană.

Printre acestea se vor număra aproape 3 milioane de studenţi din învăţământul superior şi profesional. Studenţii masteranzi vor beneficia şi ei de un nou sistem de garantare a împrumuturilor pus în aplicare împreună cu Grupul Băncii Europene de Investiţii. Derularea programului pe şapte ani Erasmus pentru toţi, care ar avea un buget total de 19 miliarde EUR, urmează să înceapă în 2014.

Propunerea Comisiei privind programul Erasmus pentru toţi ar permite ca:

– 2,2 milioane de studenţi din învăţământul superior să primească granturi pentru a-şi desfăşura în străinătate o parte a educaţiei şi formării profesionale (în comparaţie cu 1,5 milioane în cadrul programelor actuale);

– această cifră include 135.000 de studenţi care ar primi sprijin să studieze într-o ţară din afara UE, precum şi studenţi din afara UE care să vină să studieze în Uniune;

– 735 000 de studenţi din învăţământul profesional să îşi poată desfăşura în străinătate o parte a educaţiei şi formării (în comparaţie cu 350 000 în cadrul programului actual);

– 1 milion de profesori, formatori şi tineri lucrători să primească finanţare pentru a preda sau pentru a se forma în străinătate (în comparaţie cu 600 000 în cadrul programelor actuale);

– 700 000 de tineri să desfăşoare stagii în companii în străinătate (în comparaţie cu 600 000 în cadrul programului actual);

– 330 000 de masteranzi să beneficieze de garanţii de împrumut în sprijinul finanţării studiilor în străinătate în cadrul unui sistem complet nou;

– 540.000 de tineri să poată să participe la acţiuni de voluntariat în străinătate sau schimburi de tineret (în comparaţie cu 374.000 în cadrul programului actual);

– 34 000 de studenţi să primească granturi pentru o „diplomă comună”, care implică studiu în cel puţin două instituţii de învăţământ superior din străinătate (faţă de 17 600 în cadrul programului actual);

– 115 000 de instituţii/organizaţii implicate în educaţie, formare profesională şi/sau activităţi pentru tineri sau alte organisme să primească finanţare pentru a stabili peste 20 000 de „parteneriate strategice” pentru a pune în aplicare iniţiative comune şi pentru a promova schimbul de experienţă şi de know-how;

– 4 000 de instituţii de învăţământ şi întreprinderi să formeze 400 de „alianţe ale cunoaşterii” şi „alianţe ale competenţelor sectoriale” pentru a stimula capacitatea de inserţie profesională, inovarea şi spiritul antreprenorial.

Context

Erasmus pentru toţi ar regrupa toate sistemele UE şi internaţionale actuale din domeniul educaţiei, formării profesionale şi sportului, înlocuind şapte programe existente cu unul singur. Aceasta va spori eficienţa, va facilita solicitarea granturilor şi va reduce duplicarea şi fragmentarea. Comisia propune o creştere de aproximativ 70 % în comparaţie cu actualul buget pe şapte ani, ceea ce ar însemna o alocare de 19 miliarde EUR pentru noul program în perioada 2014-2020.

Cifra ia în considerare estimările pentru inflaţie pe viitor şi include cheltuielile prevăzute pentru cooperare internaţională. Noul program se va concentra pe valoare adăugată şi pe impact sistemic al UE, cu sprijin pentru trei tipuri de acţiuni: oportunităţi de învăţământ pentru persoane fizice, atât în interiorul, cât şi în afara UE; cooperare instituţională între instituţiile de învăţământ, organizaţii de tineret, întreprinderi, autorităţi locale şi regionale şi ONG-uri; şi sprijin pentru reforme în statele membre de modernizare a sistemelor de educaţie şi formare profesională şi de promovare a inovării, spiritului antreprenorial şi capacităţii de inserţie profesională.

Două treimi din finanţare s-ar cheltui pentru granturi de mobilitate pentru îmbunătăţirea cunoştinţelor şi competenţelor.

Cadrul raţionalizat al noului program – împreună cu investiţia semnificativ mai mare – înseamnă că UE va avea capacitatea de a oferi mult mai multe oportunităţi pentru studenţi, stagiari, tineri, profesori, tineri lucrători şi alţii de a-şi îmbunătăţi competenţele, dezvoltarea personală şi perspectivele de inserţie profesională. De asemenea, Erasmus pentru toţi va promova cercetarea şi predarea privind integrarea europeană şi va sprijini sportul de masă. Din 2007, o medie de 400 000 de persoane pe an primesc granturi din partea UE pentru studiu, formare profesională şi acţiuni de voluntariat în străinătate. Conform propunerii Comisiei, această cifră aproape s-ar dubla la aproape 800 000. (În 2010, 560 000 de persoane au primit granturi în cele 27 de state membre.

Etapele următoare

Prezenta propunere se află în prezent în dezbaterea Consiliului (27 state membre) şi a Parlamentului European care vor adopta decizia finală privind cadrul bugetar pentru perioada 2014-2020.

Mai multe informații: http://ec.europa.eu/romania/news/231111_erasmus_ro.htm

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol