Energia oceanelor

🌊🔋Energia oceanelor: un potențial imens de captare a energiei produse de mări și oceane.
Ajută la identificarea acțiunilor viitoare și a căii de urmat în cadrul politicii UE în domeniul energiei oceanelor.
👉Poți participa la consultarea publică până pe 10 decembrie!
💬În 2014, Comisia a stabilit un plan de acțiune pentru a valorifica potențialul oceanelor și mărilor de a genera energie curată și durabilă.
Ca parte a acestui plan, evaluarea trece în revistă proiectele de valorificare a energiei oceanelor, precum și investițiile și capacitățile din Europa.
Ea va contribui, de asemenea, la revizuirea și dezvoltarea politicilor UE privind energia din surse regenerabile.
  1. Nu există încă păreri pentru acest articol