Energia din surse regenerabile

În anul 2019 energia din surse regenerabile a constituit un procent de 34% din total de consum de electricitate în UE🇪🇺, puțin peste valoarea de 32% înregistrată în 2018.
🌊Hidroenergia și 🌬cea eoliană au reprezentant două treimi din total de energie electrică din resurse regenerabile (fiecare cu o pondere de 35%). Restul energiei generate a fost din surse solare☀️ (13%), bio-combustibili solizi (8%) și alte surse regenerabile (9%).
Energie electrică obținută solar este cea care a crescut cel mai rapid ca pondere, de la 1% din totalul energiei din resurse regenerabile în anul 2008.
Dintre statele membre ale UE, peste 70% din totalul energiei electrice consumată în anul 2019 a fost generată din resurse regenerabile în Austria (75%) și Suedia (71%). Consumul de energie electrică din surse regenerabile a fost ridicat și în state precum Danemarca (65%), Portugalia (54%) și Letonia (53%), cu peste jumătate din energia electrică consumată în aceste state.
ℹ️Pentru mai multe informații accesați: http://bit.ly/Electric21
  1. Nu există încă păreri pentru acest articol