Egalitatea între femei și bărbați: o poveste încă neterminată

Egalitatea de gen, o valoare fundamentală a societăților europene


Nouă din zece europeni consideră că egalitatea între femei și bărbați este o valoare fundamentală pentru o societate mai echitabilă. Două treimi dintre europeni consideră că, în țara lor, există acum mai puține inegalități între femei și bărbați decât cu zece ani în urmă.
Modelele sociale în Europa ultimelor decenii au evoluat. În prezent, femeile au o prezență puternică pe piața muncii și au devenit independente din punct de vedere financiar. În prezent, tinerii tați sunt bucuroși să beneficieze de concediul parental, spre deosebire de majoritatea taților lor, care nici nu s-ar fi gândit vreodată la așa ceva.
Însă inegalitățile persistă. Aproximativ trei din cinci europeni consideră că inegalitățile dintre femei și bărbați sunt în continuare răspândite în țara lor. În România, 57% dintre respondenții unui studiu Eurobarometru sunt de această părere.

Eliminarea inegalităților rămase și combaterea violenței împotriva femeilor
Femeile ar trebui să fie participanți cu drepturi egale în toate aspectele societății, inclusiv în pozițiile de conducere din cadrul întreprinderilor sau din sectorul public.
Rata de ocupare a forței de muncă în rândul femeilor se situează în prezent la 62,5 %, față de 74,3 % pentru bărbați. Femeile tinere încă se confruntă cu mai multe dificultăți decât bărbații tineri în ceea ce privește intrarea pe piața muncii.
În plus, femeile sunt încă plătite, în medie, cu 16 % mai puțin decât bărbații pentru aceeași muncă. În România procentul acest procent este de 8%, astfel încât femeile câştigă, în medie, un salariu lunar net de 1.509 lei pe lună. Femeile sunt mai susceptibile decât bărbații să ocupe posturi cu normă parțială sau să își întrerupă cariera pentru a se ocupa de copii sau de un părinte bolnav. Această inegalitate se repercutează și asupra pensiilor femeilor, care sunt, în medie, cu 39 % mai mici decât cele ale bărbaților.

„Plafonul de sticlă” nu a dispărut: sunt încă prea puține femei care ocupă posturi de conducere. Astăzi, femeile reprezintă în medie 20,2 % dintre membrii consiliilor de administrație ale celor mai mari întreprinderi și doar 3 % devin directori executivi. Progresele înregistrate sunt concentrate în cele câteva țări care au introdus măsuri legislative. Parlamentele naționale nu lasă suficient loc femeilor, bărbații reprezentând încă peste două treimi din totalul membrilor.
Violența împotriva femeilor este cel mai alarmant fenomen. Una din trei femei din Uniunea Europeană este victima violenței fizice sau sexuale la un moment dat din viață.

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol