Dublul standard: metodologie comună de testare a calității produselor alimentare

O metodologie comună, dezvoltată de Centrul Comun de Cercetare (JRC), le va permite autorităților naționale pentru protecția consumatorilor să efectueze teste cu scopul de a compara compoziția și caracteristicile produselor alimentare vândute în ambalaje similare în Uniunea Europeană. Această măsură vine în completarea acțiunilor deja întreprinse de Comisie în urma discursului privind starea Uniunii rostit de președintele Juncker.

 

 

 

 

 

 

Elżbieta Bieńkowska, comisarul pentru piața internă, industrie, antreprenoriat și IMM-uri, a declarat: „Toți consumatorii europeni au dreptul la un tratament echitabil în cadrul pieței unice. Metodologia comună pe care am elaborat-o împreună cu statele membre, cu organizațiile consumatorilor și cu părțile interesate din cadrul lanțului alimentar ne va ajuta să colectăm dovezile necesare pentru a face lumină cu privire la compozițiile diferite ale produselor alimentare comercializate sub aceeași marcă pe teritoriul UE. Mă bucur că forumul dedicat referitor la lanțul de aprovizionare cu alimente a ajutat părțile relevante să se facă auzite într-o dezbatere consistentă și constructivă.

Metodologia vine în completarea acțiunilor anunțate în inițiativa Comisiei intitulată „Noi avantaje pentru consumatori”, care își propune:

  • să clarifice și să consolideze drepturile consumatorilor;
  • să capaciteze entitățile calificate să lanseze acțiuni reprezentative în numele consumatorilor;
  • să introducă competențe de sancționare mai puternice pentru autoritățile responsabile din statele membre.

Metodologia de testare va ajuta autoritățile să stabilească dacă produsele alimentare sunt comercializate în conformitate cu legislația europeană. Este bazată pe principii-cheie, cum ar fi transparența, comparabilitatea, selecția de eșantioane similare și testarea produselor.

Etapele următoare 

Sub coordonarea Centrului Comun de Cercetare, laboratoare din mai multe state membre ale UE vor aplica această metodologie într-o campanie de testare paneuropeană pentru a colecta date cu privire la amploarea problemei reprezentate de dublul standard de calitate a produselor. Primele rezultate ar urma să fie disponibile la sfârșitul lui 2018. Acest exercițiu ar trebui să ofere orientări practice pentru autoritățile care investighează practicile înșelătoare.

Context 

Ca răspuns la problema dublului standard de calitate a produselor, semnalată de câteva țări din UE, Comisia Europeană a luat o serie de măsuri pentru a garanta că cetățenii pot avea încredere în produsele pe care le cumpără, indiferent de locul în care trăiesc.

În afară de metodologie, au mai fost adoptate și alte măsuri, precum un set de orientări privind aplicarea legislației UE în domeniul alimentelor și protecției consumatorilor și o propunere de modificare a Directivei privind practicile comerciale neloiale, în baza inițiativei „Noi avantaje pentru consumatori”.

Pagini utile

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol