Directiva privind combaterea abuzurilor și a exploatării sexuale a minorilor: Aviz motivat pentru România

Afaceri interne: aviz motivat pentru RomâniaComisia Europeană a solicitat României și altor 5 state membre să comunice măsurile luate pentru a asigura implementarea integrală a directivei privind combaterea abuzurilor și a exploatării sexuale a minorilor, precum și a pornografiei infantile.

Grecia, Spania, Italia, Malta, Portugalia și România fie nu au comunicat toate măsurile de punere în aplicare a directivei, fie nu au adoptat încă legislația necesară. Comisia a transmis scrisorile de notificare oficială în luna ianuarie 2014, prima etapă a procedurii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor.

În urma avizului motivat din iulie 2015, cele 6 state membre au la dispoziție 2 luni pentru a comunica măsurile luate în vederea aplicării integrale a directivei. În caz contrar, Comisia poate decide să trimită cazul la Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

Context

Directiva 2011/93/UE privind infracțiunile ce implică abuzul și exploatarea sexuală a minorilor, precum și pornografia infantilă, include un nivel minim de sancțiuni penale, precum și norme de combatere a turismului sexual și abuzului minorilor în mediul on-line. Totodată, directiva are ca obiectiv prevenirea implicării celor condamnați pentru infracțiuni sexuale contra minorilor în activități profesionale ce presupun interacțiunea cu aceștia. Termenul limită pentru implementarea directivei a fost 18 decembrie 2013.

Comisia Europeană a adoptat joi, 16 iulie 2015, un set de 85 de decizii în cadrul pachetului lunar de constatare a neîndeplinirii obligațiilor legale de către statele membre. De asemenea, Comisia este în curs de a închide 59 cazuri, în urma soluționării acestora de către statele membre.

Pagini Utile

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol