Dezbatere privind restructurarea întreprinderilor: ce învățăminte se pot desprinde din criză?

Comisia Europeană a lansat o dezbatere publică la nivel european privind restructurarea întreprinderilor și anticiparea schimbărilor. Consultarea se va încheia la 30 martie 2012.

Obiectivul este de a identifica practici și politici de succes în materie de restructurare și adaptare la schimbare. Rezultatele vor fi valorificate în cadrul viitorului pachet privind ocuparea forței de muncă și ar trebui să contribuie la îmbunătățirea cooperării ulterioare între reprezentanții lucrătorilor și angajatorilor, guvern, autorități regionale și locale și instituțiile UE. De asemenea, consultarea va contribui la identificarea măsurilor specifice de restructurare care ar putea ajuta la rezolvarea problemelor sociale și de ocupare a forței de muncă și ar ajuta întreprinderile europene să-și îmbunătățească competitivitatea prin inovare și o adaptare rapidă dar fără dificultăți la schimbări.

Consultarea on-line este deschisă până la data de 30 martie 2012. Cu ajutorul răspunsurilor dumneavoastră, UE va putea contracara mai eficient efectele globalizării şi ale unor eventuale alte crize.

Restructurarea reprezintă o parte a ciclului de viață al întreprinderii și una dintre modalitățile importante de a menține competitivitatea unei întreprinderi. Criza economică și financiară a exercitat o presiune suplimentară asupra întreprinderilor: din 2002 până în 2010, s-au înregistrat la Monitorul restructurării europene peste 11 000 de cazuri de restructurare, cu un raport de aproape două locuri de muncă pierdute pentru fiecare loc de muncă creat (1,8:1). Între 2008 și 2010, acest raport a crescut la 2,5:1.

Numeroase întreprinderi și lucrătorii acestora au găsit soluții inovatoare pentru a limita pierderea locurilor de muncă. În aceasta, partenerii sociali au jucat un rol esențial. Gama acestor inițiative cuprinde modificarea timpului de lucru și un dialog social intensificat, măsuri de ajustare sau intervenția serviciilor publice de ocupare a forței de muncă. Totuși, acestea pot fi mai puțin eficace în contextul unei cereri constant reduse.

Conținutul cărții verzi:

Cartea verde conține o serie de întrebări. În mod special, ea tratează următoarele chestiuni:

  • Învățăminte de pe urma crizei – sunt adecvate măsurile politice și practicile existente? Care sunt factorii de succes și problemele viitoare? Cum funcționează sistemele de șomaj parțial în timpul crizei și cât de bine fac față unei cereri constant reduse?
  • Ajustare economică și industrială – care sunt de condițiile-cadru relevante și bunele practici existente privind accesul la finanțare, pentru a sprijini ajustarea structurală?
  • Adaptabilitatea întreprinderilor și capacitatea de inserție profesională a lucrătorilor – este mai bună o abordare anticipativă? Ar putea fi necesar să se actualizeze orientările existente cu privire la restructurare și mijloacele de asigurare a punerii în aplicare a acestora?
  • Crearea de sinergii în procesul mutațiilor industriale – cum să se îmbunătățească sinergiile între întreprinderi, autorități locale și alți actori locali? Cum să se dezvolte formarea profesională ca o caracteristică permanentă a gestionării resurselor umane?
  • Rolul autorităților locale și regionale – cum să se încurajeze rolul de sprijin al autorităților publice, luând în considerare tradițiile naționale diferite?
  • Impactul operațiunilor de restructurare – ce pot face întreprinderile și angajații pentru a reduce la minimum impactul social și asupra locurilor de muncă al operațiunilor de restructurare și ce rol pot juca politicile publice pentru a facilita aceste schimbări?

Cartea verde este susținută de documentul de lucru al serviciilor Comisiei „Restructurarea în Europa 2011” Restructurarea in Europa 2011, care se bazează pe principalele lecții învățate în ultimii ani privind anticiparea și gestionarea schimbărilor și restructurărilor.

Rezultatele acestei consultări se vor valorifica în cadrul viitorului pachet privind ocuparea forței de muncă și în agenda revizuită privind flexisecuritatea. Ele ar putea duce la o dezbatere reînnoită la nivelul UE privind un posibil nou cadru pentru restructurare.

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol