Cultura poate întări și îmbunătății relațiile internaționale

Cultura poate întări și îmbunătății relațiile internaționale ale Uniunii Europene, promovează diversitatea, dialogul intercultural și valorile europene!
În data de 8 aprilie 2019 Consiliul Uniunii Europene a adoptat o noua abordare strategică referitoare la relațiile internaționale culturale, stabilind un cadru de acțiune în domeniu.
Diversitatea culturală și dialogul intercultural sunt parte integrantă a valorilor Uniunii Europene și au un rol important în promovarea drepturilor fundamentale, a toleranței și a non-discriminării peste tot în lume. Uniunea Europeană încearcă să sporească impactul pozitiv pe care îl poate genera în cadrul relațiilor internaționale. UE are ca obiectiv întărirea eficienței și a impactului pe care îl are politica sa externă prin integrarea relațiilor culturale internaționale în gama instrumentelor de politică externă, recunoscând necesitatea unei abordări transversale pentru cultură.
Concluziile Consiliului fac referire și la „Noua Agendă Europeană pentru Cultură” din 2018 care are ca obiect creșterea conștientizării moștenirii comune și diverse a Europei și utilizarea potențialului deplin al culturii în construirea unei Uniuni mai inclusivă și mai echitabilă.

Pentru mai multe detalii legate de Noua Agendă Europeană pentru Cultură accesează
🖱➡️ http://bit.ly/EUAgendaCulture
și abodarea strategică culturală în relațiile internaționale
➡️🖱 https://bit.ly/2I9EOpQ
#EuropeForCulture

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol