Creșterea ratei de cofinanțare din partea UE pentru proiectele europene la maximum 95%

Comisia Europeană a decis o serie de măsuri care ar trebui să aducă o contribuție semnificativă la relansarea unora dintre economiile din UE care se confruntă cu cele mai mari dificultăți.

Conform propunerii, șase țări vor putea să-și diminueze contribuția la proiectele pe care le cofinanțează în prezent împreună cu Uniunea Europeană. Comisia pune la dispoziția Greciei, Irlandei, Portugaliei, României, Letoniei și Ungariei o cofinanțare UE suplimentară, esențială pentru proiectele de impulsionare a creșterii economice și a competitivității din aceste țări.

Prin urmare, ele vor putea să-și diminueze contribuția dedicată cofinanțării, în situaţia curentă în care bugetele lor naționale sunt supuse unei presiuni considerabile; în acest mod, programele care nu au fost încă executate din lipsă de fonduri naționale vor putea să fie lansate și să injecteze bani în economie.

Măsura nu reprezintă o finanțare nouă sau suplimentară, ci permite plata anticipată a unor fonduri deja alocate în cadrul politicilor UE privind coeziunea, dezvoltarea rurală și pescuitul. Contribuția UE va crește până la o valoare maximă de 95%, dacă acest lucru va fi solicitat de unul dintre statele membre în cauză. Pentru România, aceasta înseamnă reducerea cofinanțării de la 15%, la 5%.

Această măsură urmează să fie însoțită de stabilirea unei ordini a priorităților în favoarea proiectelor axate pe creștere economică și ocuparea forței de muncă, de exemplu cele privind reconversia lucrătorilor, crearea unor clustere de întreprinderi sau investițiile în infrastructura de transport. În acest fel se poate mări nivelul executării și al absorbției fondurilor și se pot injecta bani suplimentari în economie mai rapid.

Măsura vizează statele membre care au fost cel mai grav afectate de criză și care primesc sprijin financiar în cadrul unui program prin intermediul mecanismului privind balanța de plăți pentru țările din afara zonei euro (România, Letonia și Ungaria) sau prin intermediul mecanismului european de stabilizare financiară pentru țările din zona euro (Grecia, Irlanda și Portugalia).

Suma totală de care vor beneficia cele 6 state membre este de 2,884 miliarde euro, împărțită astfel: România – 714 milioane euro, Grecia – 879 milioane euro, Ungaria – 308 milioane euro, Irlanda – 98 milioane euro, Letonia – 255 milioane euro și Portugalia 629 milioane euro.

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol