Consultare publică privind munca nedeclarată

RIGHTS AT WORKComisia Europeană a lansat o consultare cu reprezentanții sindicatelor și ai organizațiilor patronale privind măsurile care ar putea fi luate în viitor la nivelul UE pentru a preveni și a descuraja munca nedeclarată, printr-o mai bună cooperare între autoritățile însărcinate cu aplicarea legii din statele membre, cum ar fi inspectoratele de muncă, autoritățile fiscale și de asigurări sociale.

O astfel de cooperare ar putea include schimburi de bune practici în materie de măsuri de prevenire și descurajare, identificarea unor principii comune pentru inspectarea angajatorilor, promovarea schimburilor de personal și a cursurilor de formare comune și facilitarea acțiunilor de control comun.

Această consultare va permite Comisiei să pună în aplicare obiectivele politicilor sale de combatere a muncii nedeclarate, stabilite în aprilie 2012 în Pachetul privind ocuparea forței de muncă. Pachetul subliniază că transformarea muncii informale sau nedeclarate în muncă legală ar putea contribui la reducerea șomajului. Prin urmare, pachetul subliniază necesitatea unei mai bune cooperări privind munca nedeclarată între statele membre și solicită crearea unei platforme la nivelul UE pentru a permite inspectoratelor de muncă și altor organisme de aplicare a legii să combată munca nedeclarată.

Documentul de consultare prezintă o imagine de ansamblu a principalelor probleme cauzate de munca nedeclarată (inclusiv falsa activitate independentă), trece în revistă studiile recente privind munca nedeclarată și descrie obiectivele și conținutul posibil al unei viitoare inițiative UE de combatere a acestui fenomen. Inițiativa urmează să fie adoptată în a doua jumătate a anului 2013.

Angajații și organizațiile patronale pot să-și prezinte opiniile și comentariile până la 20 septembrie 2013.

Mai multe informații: http://ec.europa.eu/romania/news/05072013_munca_nedeclarata_ro.htm

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol