Consultare publică: Gestionarea emisiilor de gaz cu efect de seră din agricultură

Consultare publică privind gestionarea emisiilor de gaz cu efect de seră din agricultură în cadrul legislativ pentru climă și energie 2030Scopul principal al acestei consultări este de a aduna opinii și contribuții privind integrarea gestionării terenurilor agricole, silvice și a celor destinate altor activități în cadrul legislativ pentru climă și energie 2030. Se dorește  evaluarea politicilor actuale, precum și a opțiunilor de politică urmând a fi analizate după aprobarea de către Consiliul European a cadrului sus-menționat.

Grup-țintă: Părțile interesate și experții din domeniul agricol și silvic

Consultarea a fost lansată în paralel cu o alta referitoare la formularea unei propuneri legislative privind eforturile statelor membre de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră în vederea îndeplinirii angajamentului luat în acest sens de Uniunea Europeană pentru anul 2030.

Pentru un proces consultativ transparent, organizațiile (ONG-uri, asociații comerciale și companiile) sunt invitate să furnizeze informații relevante despre activitatea lor, prin înscrierea înRegistrul de Transparență, precum și să se conformeze codului de conduită aferent.

În cazul în care o organizație decide să nu furnizeze aceste informații, contribuția acesteia va fi înregistrată drept contribuție individuală.

În cazul în care o organizație nu este înregistrată, ea se poate înregistra aici.

Contribuțiile primite vor fi publicate pe internet. Este importantă citirea declarației specifice de confidențialitate atașată consultării pentru informații despre modul în care datele personale și contribuțiile vor fi tratate.

Organizațiile și celelalte părți interesate își pot exprima opiniile referitoare la acest subiect folosindchestionarul on-line.

e-mail:CLIMA-CONSULTATION-AGRI-LULUCF-2030@ec.europa.eu

Adresa poștală: European Commission
Directorate-General Climate Action
BU24 CLIMA.A.2
B-1049 Bruxelles, Belgia

PAGINI UTILE:

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol