Consultare publică: Cum putem face ca Uniunea Europeană să înlesnească activitatea IMM-urilor?

Care sunt necesitățile întreprinderilor mici și mijlocii care ar trebui vizate de viitoarele politici ale UE? Aceasta este întrebarea principală în cadrul unei consultări lansate de Comisie pentru a ajuta la îmbunătățirea inițiativei UE intitulate „Small Business Act” (SBA). SBA reprezintă un set amplu de măsuri menite să înlesnească viața întreprinderilor mici și s-a dovedit deja a fi o bază solidă pentru politicile în domeniul IMM-urilor.

Prin consultarea publică lansată se urmărește să se obțină mai multe informații de la toate părțile interesate, inclusiv de la antreprenori și de la organizațiile de întreprinderi, astfel încât Comisia Europeană să fie în măsură să asigure că SBA va fi la înălțimea viitoarelor provocări.

Întrucât consultările publice lansate de Comisie sunt deschise timp de 12 de săptămâni, această consultare se va încheia la 15/12/2014.

Consultarea publică se află aici: http://ec.europa.eu/eusurvey/runner/NewSBAsurvey2014

Mai multe informații: finalsbaconsultation_en

Fișa informativă SBA 2013, pentru România: romania_ro

Cinci piloni care ajută întreprinderile mici din UE să prospere

În această primăvară, organizațiile de întreprinderi la nivel european și reprezentanții guvernelor naționale în domeniul IMM-urilor au convenit deja că cei patru piloni actuali ai SBA ar trebui să rămână:

  • Accesul la finanțare: chiar în condițiile unor indicii privind perspective mai bune, IMM-urile au încă o mare nevoie de soluții de finanțare accesibilă.
  • Accesul la piețe/internaționalizarea: pentru ca IMM-urile să se dezvolte, este nevoie de explorarea unor noi piețe.
  • Spiritul antreprenorial: sprijinirea continuă a potențialilor antreprenori este esențială din cauza persistenței unor niveluri mari ale șomajului, în special în rândul tinerilor.
  • Mai buna reglementare: reducerea sarcinilor administrative continuă să fie un obiectiv important, în pofida progreselor deja înregistrate în acest domeniu.

Pentru a se elimina deficitul de competențe din multe dintre economiile Europei, s-a convenit, de asemenea, să se adauge un al cincilea pilon, pentru a face ca politica UE privind IMM-urile să fie și mai solidă:

  • Instruirea și formarea antreprenorilor și a personalului angajat: pentru ca economia să crească, atât antreprenorii, cât și personalul angajat au nevoie de aceste competențe.

Small Business Act

Adoptat în iunie 2008, „Small Business Act” pentru Europa reflectă voința politică a Comisiei de a recunoaște rolul central al IMM-urilor în economia UE și instituie, pentru prima dată, la nivelul UE și al statelor sale membre, un cadru de politici cuprinzător vizând IMM-urile. El vizează îmbunătățirea în general a spiritului antreprenorial, ancorarea permanentă a principiului de „a gândi mai întâi la scară mică” în definirea politicilor, de la reglementare până la serviciul public, precum și promovarea creșterii IMM-urilor prin sprijinirea lor în soluționarea problemelor restante care le împiedică dezvoltarea.„Small Business Act” pentru Europa vizează toate întreprinderile independente care au mai puțin de 250 de angajați: adică 99% din totalul întreprinderilor europene.

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol