Consultare privind ajutorul de stat pentru protecţia mediului şi măsurile de sprijin

Consultări publiceDupă cum menţionează Comunicarea privind modernizarea ajutoarelor de stat în UE, Comisia îşi propune să revizuiască şi să îmbunătăţească, până la sfârşitul anului 2013, principalele documentele şi orientări în materie de ajutoare de stat. Prin această consultare se doreşte obţinerea de informaţii privind aplicarea orientărilor comunitare referitoare la ajutorul de stat pentru protecţia mediului şi măsurile de sprijin prevăzute de Regulamentul general de exceptare pe categorii de ajutoare. Rezultatele consultării vor reprezenta o contribuţie valoroasă la proiectul de modernizare.

Controlul ajutorului de stat acordat în domeniul protecţiei mediului este necesar pentru a garanta că măsurile luate se concretizează într-o mai bună protecţie a mediului care nu s-ar putea realiza în absenţa acestor ajutoare, că efectele pozitive ale acordării ajutorului le compensează pe cele negative în ceea ce priveşte denaturarea concurenţei şi că ţin cont de principiul „poluatorul plăteşte” prevăzut de articolul 191 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.

Comisia a introdus în Orientările comunitare referitoare la ajutorul de stat pentru protecţia mediului criteriile pe care le utilizează pentru a evalua compatibilitatea ajutorului de stat pentru protecţia mediului. În acelaşi timp, anumite categorii de măsuri de sprijin sunt scutite de la obligaţia de notificare, dacă întrunesc condiţiile prevăzute de Regulamentul general de exceptare pe categorii de ajutoare.

Grup ţintă

La această consultare pot participa instituţii, autorităţi publice, cetăţeni, companii şi organizaţii. Ne interesează în mod special opiniile autorităţilor naţionale care aplică măsurile de ajutor de stat menţionate de cele două texte.

Documentul care face obiectul consultării

Orientările comunitare referitoare la ajutorul de stat pentru protecţia mediului
Regulamentul general de exceptare pe categorii de ajutoare

Chestionar

bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv (DOCX)
bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv (ODT)

Mai multe informații: http://ec.europa.eu/competition/consultations/2012_state_aid_environment/index_ro.html

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol