Pilonul european al drepturilor sociale – Consolidarea dimensiunii sociale a UE

Cu ocazia summitului social ca a avut loc pe 17 noiembrie 2017, Parlamentul European, Consiliul și Comisia Europeană au proclamat împreună Pilonul european al drepturilor sociale, care a fost anunțat prima dată de președintele Juncker în discursul său din 2015 privind starea Uniunii și prezentat de Comisie în aprilie 2017. Proclamarea subliniază angajamentul comun al liderilor UE de a sprijini și a proteja cele 20 de principii și drepturi consacrate de acest pilon.

Înaintea summitului social, președintele Juncker a declarat: „Europa întoarce încet pagina după anii de criză economică, dar încă nu a depășit cea mai mare criză socială pe care a cunoscut-o de câteva generații. Ne confruntăm cu toții cu provocările legate de șomajul în rândul tinerilor, de inegalitate și de transformările prin care trece piața muncii. În Göteborg, avem ocazia unică de a căuta soluții comune. Ar trebui să fie un moment istoric – prin proclamarea Pilonului european al drepturilor sociale, demonstrăm angajamentul nostru comun de a respecta și a proteja dreptul tuturor cetățenilor la egalitate și echitate și dreptul de a beneficia de oportunități. Acestui prim pas trebuie să-i urmeze mulți alții în aceeași direcție.

Pilonul european al drepturilor sociale este menit să ofere drepturi noi și mai eficiente pentru cetățeni. Acesta este structurat în 3 categorii principale:

  1. Egalitatea de șanse și accesul la piața muncii”, care acoperă aspecte legate de echitate în domeniul educației, al formării competențelor și al învățării pe tot parcursul vieții, al egalității de gen pe piața muncii, al inegalității și al ascensiunii sociale, al condițiilor de trai și al sărăciei, precum și al tinerilor;
  2. Piețe dinamice ale forței de muncă și condiții de muncă echitabile”, care acoperă structura forței de muncă, dinamica pieței forței de muncă și veniturile;
  3. Sprijin public/Protecție și incluziune socială”, care acoperă obținerea de rezultate echitabile prin sprijin public și/sau protecție socială. Acest set de indicatori acoperă, în principal, furnizarea de servicii și rețele de securitate socială.

Context

Mediul profesional trece astăzi prin schimbări rapide, întrucât globalizarea, revoluția digitală, formele de muncă în schimbare și evoluțiile demografice produc mereu noi oportunități și noi provocări. 70 de milioane de europeni nu au competențe numerice, digitale și de alfabetizare de bază, iar 40 % dintre angajatori declară că nu găsesc oameni cu competențele necesare pentru creștere și inovare. În ziua de azi, oamenii își schimbă serviciul chiar și de zece ori în întreaga carieră, iar din ce în ce mai multe persoane lucrează cu contracte atipice. Mai mult, în timp ce populația Europei va crește în viitor, populația activă se va reduce: conform tendințelor actuale, până în 2060 vor exista cu 38 de milioane mai puțini europeni de vârstă activă. Astăzi există patru lucrători pentru un pensionar, în timp ce în 2060 raportul va fi de doi la unu.

În același timp, criza economică a avut efecte profunde asupra societăților noastre, de la șomajul de lungă durată la niveluri ridicate ale datoriei publice și private în multe părți ale Europei. Datorită măsurilor ferme care au fost luate la toate nivelurile, economia UE se află acum într-o poziție mai stabilă. Cu toate acestea, inegalitățile sociale sunt în continuare semnificative și rămân multe dificultăți de soluționat, precum diferențele legate de protecția socială a lucrătorilor cu contracte standard și a celor cu contracte atipice, diferențele de plată între bărbați și femei și accesul inegal la bunuri și servicii al persoanelor cu handicap și al altor categorii vulnerabile. De asemenea, apar întrebări cu privire la repartizarea uniformă în societate a inovării, a schimbărilor tehnologice și a avantajelor și eforturilor legate de deschiderea piețelor și a societăților.

Dezbaterea privind viitorul Europei și necesitatea ca UE și statele sale membre să răspundă mai bine așteptărilor cetățenilor și să aducă rezultate concrete pentru toți europenii sunt priorități ale agendei UE. În urma reuniunii de la Bratislava din 16 septembrie 2016 și a celei de la Valetta din 3 februarie 2017, în declarația adoptată cu ocazia reuniunii de la Roma din 25 martie 2017 s-au formulat următoarele angajamente: „În următorii zece ani ne dorim o Uniune care să ofere siguranță și securitate, să fie prosperă, competitivă, sustenabilă și responsabilă din punct de vedere social și să aibă voința și capacitatea de a juca un rol important în lume și de a gestiona procesul de globalizare. Ne dorim o Uniune în care cetățenii să beneficieze de noi oportunități de dezvoltare culturală și socială și de creștere economică.”

La 1 martie 2017, Comisia Europeană și-a prezentat contribuția la această dezbatere sub forma unei Cărți albe privind viitorul Europei, urmată la 26 aprilie 2017 de un document de reflecție privind dimensiunea socială a Europei și de prezentarea Pilonului european al drepturilor sociale. În ultimii ani, au fost prezentate numeroase propuneri în acest domeniu.

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol