Comisia propune o reformă cuprinzătoare a normelor în materie de protecție a datelor


Comisia Europeană a propus pe 25 februarie o reformă cuprinzătoare a normelor din 1995 ale UE în materie de protecție a datelor în vederea consolidării dreptului la confidențialitate pe internet și a dezvoltării economiei digitale a Europei. Progresul tehnologic și globalizarea au modificat profund modul în care datele noastre sunt colectate, accesate și utilizate. În plus, cele 27 de state membre ale UE au pus în aplicare în mod diferit normele din 1995, ceea ce a condus la divergențe în ceea ce privește asigurarea aplicării acestora.

O legislație unică va elimina fragmentarea actuală și sarcinile administrative costisitoare, conducând la realizarea de economii de către întreprinderi de aproximativ 2,3 miliarde EUR pe an. Inițiativa va contribui la consolidarea încrederii consumatorilor în serviciile online, oferind astfel un impuls atât de necesar creșterii economice, ocupării forței de muncă și inovației în Europa.

Principalele modificări din cadrul acestei reforme includ:
–    un set unic de norme în materie de protecție a datelor, valabil pe întreg teritoriul UE. Vor fi eliminate cerințele administrative inutile, cum ar fi cerințele de notificare pentru societăți. Acest lucru va duce la realizarea unor economii de aproximativ 2,3 miliarde EUR pe an de către întreprinderi;
–   în locul obligației actuale a tuturor societăților de a notifica orice activitate legată de protecția datelor către autoritatea responsabilă în acest domeniu – o cerință care a condus la formalități administrative inutile și al cărei cost pentru întreprinderi se ridică la 130 de milioane EUR pe an, regulamentul prevede o responsabilitate sporită pentru cei care prelucrează date cu caracter personal;
–   de exemplu, întreprinderile și organizațiile trebuie să informeze autoritatea națională de supraveghere cât mai curând posibil cu privire la orice încălcare gravă a securității datelor (dacă este posibil, în termen de 24 de ore);
–    organizațiile vor trebui să se adreseze unei autorități naționale unice privind protecția datelor în țara din UE unde își au sediul principal. De asemenea, persoanele se pot adresa autorității privind protecția datelor din țara lor, chiar și în cazul în care datele acestora sunt prelucrate de către o societate cu sediul în afara UE. În cazul în care se solicită consimțământul pentru ca datele să fie prelucrate, se clarifică faptul că acesta trebuie acordat în mod explicit, și nu să fie presupus acest lucru;
–    persoanele vor avea mai ușor acces la propriile date și vor putea să transfere datele cu caracter personal de la un furnizor de servicii la altul cu mai mare ușurință (dreptul la portabilitatea datelor). Aceasta va duce la îmbunătățirea concurenței între servicii;
–   „dreptul de a fi uitat” va ajuta oamenii să gestioneze mai bine riscurile privind protecția datelor online: aceștia vor putea să șteargă datele care îi privesc, în cazul în care nu există motive întemeiate pentru păstrarea lor;
–    normele UE trebuie să se aplice în cazul în care datele cu caracter personal sunt tratate în străinătate de către societăți care își desfășoară activitatea pe piața UE și care oferă serviciile lor cetățenilor UE;
–    autoritățile naționale independente privind protecția datelor vor fi consolidate, astfel încât să asigure o mai bună respectare a normelor UE în țara lor. Ele vor avea competența să amendeze societățile care încalcă normele UE în materie de protecție a datelor. Această încălcare poate duce la amenzi de până la 1 milion EUR sau de până la 2% din cifra de afaceri anuală globală realizată de o societate;
–    o nouă directivă va aplica principiile și normele generale în materie de protecție a datelor în ceea ce privește cooperarea polițienească și judiciară în materie penală. Normele se vor aplica atât în cazul transferurilor interne, cât și transfrontaliere de date.

Propunerile Comisiei vor fi transmise Parlamentului European și statelor membre ale UE (reunite în cadrul Consiliului de Miniștri) în vederea dezbaterii. Propunerile vor intra în vigoare la doi ani după adoptare.

Pentru informații suplimentare
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-protection/news/120125_en.htm

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol