Comisia propune norme mai eficiente în materie de trecere a frontierelor

Comisia a propus modificarea Codului frontierelor Schengen în vederea facilitării circulației persoanelor atât în interiorul, cât și în exteriorul frontierelor UE, într-o manieră controlată.

Schimbările propuse vor spori claritatea regulamentului actual, răspunzând anumitor probleme practice care s-au ivit pe parcursul primilor ani de aplicare a Codului frontierelor Schengen.
Propunerea se concentrează asupra aspectelor de mai jos.

  • O mai bună cooperare între UE și țările terțe: un cadru legislativ pentru acordurile bilaterale privind realizarea unor controale comune la frontiere în cadrul traficului rutier va consolida cooperarea la frontierele terestre dintre statele membre ale UE și țările terțe vecine.

Valoarea adăugată practică a propunerilor este evidentă. De exemplu, în cazul în care sunt adoptate la timp, propunerile ar permite facilitarea trecerii frontierelor în timpul Campionatului European de Fotbal, care va fi organizat de Polonia și Ucraina în 2012.

  • Accelerarea controlului la frontiere: posibilitatea de a crea culoare separate pentru călătorii care nu au nevoie de o viză va oferi o flexibilitate sporită, în funcție de nevoile practice.
  • Reducerea birocrației inutile: povara administrativă care afectează cargourile intracomunitare, personalul de pe trenurile internaționale și lucrătorii în larg va fi mai ușoară. De exemplu, operatorii de pe cargourile interne vor beneficia de absența controalelor la frontierele interne, întocmai ca și operatorii de pe feriboturile interne, ceea ce nu se întâmplă în prezent.
  • Securitatea juridică sporită pentru călători și pentru polițiștii de frontieră: condițiile de intrare pentru resortisanții țărilor terțe vor fi precizate printr-o definire mai clară a metodei de calcul pentru „perioadele de ședere care nu depășesc trei luni dintr-un total de șase luni”, precum și a duratei valabilității necesare în cazul documentelor de călătorie ale persoanelor care nu dețin o viză.
  • O formare profesională mai eficientă a polițiștilor de frontieră: pentru ca polițiștii de frontieră să poată sesiza situații care presupun anumite cazuri extrem de vulnerabile (de exemplu minori neînsoțiți și victime ale traficului), li se va oferi o formare specializată în acest sens.

Context

Codul frontierelor Schengen – Regulamentul (CE) nr. 562/2006 a intrat în vigoare la octombrie 2006. Acesta a instituit un cod comunitar care cuprinde standardele și procedurile privind trecerea frontierelor externe ale UE și reintroducerea controalelor la frontierele interne.

După patru ani de aplicare practică, s-a conturat necesitatea de a aduce acestui cod o serie de modificări practice și tehnice. Cu toate acestea, principiile care stau la baza acestui sistem nu se vor schimba.

Următoarele etape

Modificările propuse vor fi discutate în prezent la nivelul Consiliului și al Parlamentului European. Comisia speră că propunerea sa va putea fi adoptată rapid.

  • Propunerea legislativă a Comisiei poate fi consultată aici: COM(2011)118
  • Monitorizarea procesului decizional între instituţiiPropunerea de regulament va fi adoptată de către Parlament şi Consiliu prin procedura de co-decizie. Etapele pot fi urmărite pe portalul Pre-LEX.
  1. Nu există încă păreri pentru acest articol