Comisia instituie o Platformă pentru combaterea fraudei fiscale

Ca parte a eforturilor sale concertate de combatere a evaziunii și a fraudei fiscale, Comisia a instituit noua Platformă pentru buna guvernanță fiscală. Platforma va monitoriza progresele statelor membre în ceea ce privește combaterea planificării fiscale agresive și a paradisurilor fiscale, în conformitate cu recomandările prezentate de Comisie anul trecut (a se vedea IP/12/1325).

Scopul este garantarea faptului că statele membre iau măsuri concrete și eficace pentru a rezolva aceste probleme, într-un cadru coordonat la nivelul UE.

Platforma va fi alcătuită dintr-o amplă gamă de părți interesate: autorități fiscale naționale, Parlamentul European, întreprinderi, academicieni, ONG-uri și alte părți interesate. De asemenea, platforma va facilita dialogul și schimburile de expertiză, contribuind la o abordare mai coordonată și mai eficace din partea UE în ceea ce privește combaterea evaziunii și a fraudei fiscale.

Etapele următoare

Prima reuniune a platformei este programată provizoriu pentru data de 10 iunie 2013.

Mai multe informații

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol