Comisia Europeană: bugetul multianual pentru perioada 2014-2020 răspunde preocupărilor de astăzi şi necesităţilor de mâine

Uniunea Europeană are un buget mic, dar cu un impact important asupra cetăţenilor Europei. Propunerea Comisiei privind bugetul multianual pentru perioada 2014-2020 răspunde preocupărilor de astăzi şi necesităţilor de mâine. Ea se concentrează asupra finanţării prioritare la nivelul UE care furnizează o adevărată valoare adăugată.

De exemplu, o facilitate intitulată „Conectarea Europei”, care finanţează proiecte transfrontaliere în domeniul energiei, transporturilor şi tehnologiei informaţiei pentru consolidarea structurii de bază a pieţei noastre interne; o creştere semnificativă a sumelor alocate cercetării şi inovării pentru a investi în competitivitatea noastră; precum şi fonduri suplimentare pentru tineretul Europei – acestea sunt doar câteva din noile elemente ale propunerii Comisiei. În acelaşi timp, acest buget inovator al UE îşi menţine caracterul riguros: suma globală propusă pentru următorii şapte ani este 1,025 miliarde EUR în credite de angajament (1,05% din VNB-ul UE) şi 972,2 miliarde EUR (1% din VNB-ul UE) în credite de plată.

Pentru creştere şi locuri de muncă

Un nou fond, facilitatea „Conectarea Europei”, vizează stimularea valorii paneuropene a proiectelor de infrastructură. Având la dispoziţie 40 de miliarde de euro, la care se adaugă alte 10 miliarde din Fondul de Coeziune, acesta include o listă preliminară de proiecte din domeniul transporturilor, energiei şi tehnologilor informaţiei şi comunicaţiilor care sporesc interconectivitatea în Europa. Aceste conexiuni care consolidează creşterea vor îmbunătăţi accesul la piaţa internă şi vor pune capăt izolării anumitor „insule” economice. Facilitatea „Conectarea Europei” oferă oportunităţi de utilizare a instrumentelor de finanţare inovatoare pentru accelerarea şi garantarea unor investiţii mai importante decât cele ce s-ar fi putut realiza doar prin finanţare publică. Comisia va promova utilizarea obligaţiunilor UE pentru finanţarea proiectelor în scopul de a favoriza realizarea celor importante.

Punctul de plecare al unei creşteri economice durabile îl reprezintă oraşele şi regiunile noastre. Sumele importante alocate coeziunii economice, sociale şi teritoriale (376 de miliarde de euro pentru întreaga perioadă) vor avea o legătură mai strânsă cu obiectivele strategiei Europa 2020. Se va introduce o nouă categorie, cea a „regiunilor de tranziţie”. Noi dispoziţii în materie de condiţii vor garanta faptul că finanţarea UE se concentrează asupra rezultatelor şi stimulează puternic statele membre pentru a se asigura realizarea efectivă a obiectivelor strategiei Europa 2020. Se vor încheia contracte de parteneriat cu fiecare stat membru, în scopul de a garanta sprijinirea reciprocă a finanţării naţionale şi a celei UE.

De asemenea, Comisia propune consolidarea programelor în materie de educaţie şi formare profesională. A investi în tineri este unul dintre cele mai bune planuri de afaceri. Pentru a depăşi fragmentarea instrumentelor actuale, Comisia propune crearea unui program integrat în valoare de 15,2 miliarde de euro pentru educaţie, formare şi tineret, orientat în mod clar către dezvoltarea competenţelor şi mobilitate.

În următorii şapte ani, investiţiile în cercetare şi inovare vor creşte în mod semnificativ. O strategie comună a UE, intitulată „Orizont 2020” şi care beneficiază de 80 de miliarde de euro, va stimula competitivitatea Europei la nivel mondial şi va contribui la crearea de viitoare locuri de muncă şi la apariţia de noi idei. Aceasta va reuni toate proiectele din domeniul în cauză pentru eliminarea fragmentării şi asigurarea faptului că proiectele finanţate de UE sunt complementare în mai mare măsură eforturilor naţionale şi contribuie la coordonarea acestora.

Pentru o agricultură mai ecologică, mai modernă

Beneficiind de 371,72 miliarde de euro, politica agricolă comună modernă, care este o adevărată politică europeană comună, îşi menţine importanţa strategică pentru economia noastră şi mediul nostru, pentru producerea de alimente sigure şi sănătoase şi pentru dezvoltarea comunităţilor rurale. Ea ilustrează modul în care un euro poate şi trebuie să servească mai multor obiective: 30% din sprijinul direct acordat agricultorilor va fi condiţionat de ecologizarea exploataţiilor lor. De asemenea, Comisia propune ca Fondul European de Adaptare la Globalizare să fie accesibil agricultorilor. Totodată, se vor reduce diferenţele între statele membre în ceea ce priveşte plăţile directe.

Pentru o Europă mai sigură

Construirea unei Europe mai sigure înseamnă îmbunătăţirea mediului nostru înconjurător şi protejarea climei noastre. Comisia propune integrarea acestor aspecte în toate domeniile. Comisia intenţionează să crească cheltuielile legate de combaterea schimbărilor climatice la cel puţin 20%, contribuţiile diferitelor domenii de politică făcând obiectul unor evaluări ale impactului. De asemenea, Comisia propune să se investească 4,1 miliarde de euro în securitatea europeană pentru combaterea infracţiunilor şi a terorismului, precum şi 3,4 miliarde de euro în politicile în domeniul migraţiei şi azilului, care sunt esenţiale pentru competitivitatea şi coeziunea noastră socială. Ambele fonduri au o dimensiune externă, sub forma cooperării cu ţările terţe.

Resurse mai bune pentru bugetul UE

Noul buget multianual al UE va dispune de resurse mai transparente şi mai echitabile, reducând şi simplificând contribuţiile statele membre. Comisia propune adăugarea de noi resurse proprii celor deja existente, aşa cum se prevede în Tratat. Obiectivul nu este de a spori bugetul UE, ci de a furniza acestuia o bază mai solidă şi de a reduce contribuţiile directe ale statelor membre.

Noile resurse proprii vor fi o taxă pe tranzacţiile financiare şi o taxă pe valoarea adăugată (TVA) modernizată. Simultan, se renunţă la actuala resursă bazată pe TVA (o parte din TVA-ul colectat de statele membre).

De asemenea, Comisia propune simplificarea actualelor mecanisme de corectare care se aplică unor state membre. Acest lucru se va efectua printr-o reducere forfetară brută a plăţilor lor bazate pe VNB.

Cheltuieli administrative pentru perioada 2014-2020

În prezent, cheltuielile administrative reprezintă doar 5,7% din bugetul total al UE. Comisia propune ca aceste cheltuieli administrative să nu crească în următoarea perioadă financiară. În paralel, pe baza reformei politicii în materie de personal din 2004 (care a permis deja economisirea a 3 miliarde de euro şi va genera alte economii în valoare de 5 miliarde de euro până în 2020), Comisia propune modificarea în continuare a Statutului Funcţionarilor UE.

Mai multe informaţii:
http://ec.europa.eu/romania/news/010711_cadru_financiar_multianual_ro.htm

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol