Comisia Europeană a adoptat „Acordul de parteneriat” cu România

„Acord de parteneriat” încheiat de Uniunea Europeană cu România stabilește strategia de utilizare optimă, în întreaga țară, a fondurilor structurale și de investiții europene. Acordul prevede investirea a 23 de miliarde de euro, sumă care reprezintă totalul finanțărilor în cadrul politicii de coeziune în perioada 2014­-2020 (în prețuri curente, incluzând finanțarea în cadrul Cooperării teritoriale europene și alocările bugetare pentru Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor). De asemenea, România primește 8 miliarde de euro pentru dezvoltare rurală și 168 de milioane de euro pentru sectorul pescuitului și pentru cel maritim.

Investițiile UE vor atenua șomajul și vor stimula competitivitatea și creșterea economică prin sprijinul acordat inovării, formării profesionale și învățământului în orașe și în zonele rurale. De asemenea, investițiile vor promova spiritul antreprenorial, vor combate excluziunea socială și vor contribui la dezvoltarea unei economii ecologice, în care resursele sunt utilizate eficient.

Fondurile structurale și de investiții europene (fondurile ESI) sunt:

Dacian Cioloș, comisarul pentru agricultură și dezvoltare rurală, a afirmat:

„Prin adoptarea Acordului de parteneriat am realizat un pas important în crearea unui cadru strategic pentru utilizarea cu succes a tuturor fondurilor structurale și de investiții europene în România. Sper că îmbunătățirea coordonării între fonduri va fi reflectată într-o creștere a eficienței și a sinergiei în implementarea programelor, într-o rentabilitate mai mare a sumelor investite din fondurile UE și într-un impact pozitiv tangibil pentru economia României și pentru cetățenii ei. Este important ca beneficiile creșterii economice și ale creării de locuri de muncă să fie vizibile nu doar în orașe, ci și în mediul rural, unde, în prezent, toate fondurile structurale și de investiții pot avea efecte mai mari prin intermediul unor instrumente îmbunătățite. De asemenea, îmi exprim satisfacția că programul de dezvoltare rurală al României a fost deja transmis Comisiei și, în prezent, este în curs de examinare. Va fi unul dintre cele mai mari programe de dezvoltare rurală din UE și, dacă fondurile sunt utilizate în mod judicios, iar programul este bine implementat, acesta va oferi oportunități agricultorilor și părților interesate din mediul rural pentru a face față provocărilor cu care se confruntă. Împreună cu politica agricolă comună reformată, fondurile de dezvoltare rurală oferă numeroase instrumente pentru a dezvolta și a diversifica economia rurală din România, sporindu-i competitivitatea și îmbunătățind, în același timp, administrarea resurselor naturale”.

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol