Comisia a lansat un nou plan de acţiune în domeniul transporturilor către şi dinspre ţările vecine

Comisia Europeană a publicat astăzi un nou Plan de acţiune în domeniul transporturilor către şi dinspre ţările vecine, destinat a îmbunătăţi legăturile de transport cu regiunile vecine din estul şi sudul UE. Planul propune peste 20 de măsuri concrete, pe termen scurt, dar şi pe termen mai lung, menite să facă mai uşoare, mai sigure şi mai viabile conexiunile de transport.

Printre principalele măsuri care urmăresc să facă legătura între sistemele de transport ale UE şi cele ale vecinilor săi se numără:

– extinderea la regiunile vecine a pieţei interne a UE în domeniul aviaţiei şi a Cerului unic european;

– conectarea reţelei transeuropene de transport la infrastructura ţărilor vecine UE prin proiecte prioritare în domeniul transporturilor;

– valorificarea îmbunătăţită a potenţialului transportului feroviar de marfă prin deschiderea pieţelor şi prin estomparea barierelor tehnice, precum diferenţele de ecartament dintre căile ferate;

– eficientizarea punerii în practică a cooperării regionale în domeniul transporturilor, prin crearea, în cadrul Parteneriatului estic, a unui comitet privind transporturile, care să supravegheze cooperarea cu vecinii de la est;

– creşterea eficienţei transporturilor maritime către şi dinspre ţările învecinate, inclusiv, pe termen mai lung, prin includerea acestora în proiectul „Blue Belt” de liberă circulaţie maritimă în Europa şi în regiunile învecinate;

– sprijinirea ţărilor vecine în privinţa sporirii siguranţei rutiere.

Pentru detalii complete în privinţa celor peste 20 de măsuri prevăzute în planul de acţiune, a se vedea MEMO/11/488.

Aceste acţiuni, care urmează să fie întreprinse până în 2013, vor fi finanţate din resurse existente, printr-o mai bună stabilire a ordinii de prioritate a proiectelor şi a măsurilor. În comunicarea sa publicată recent pe tema bugetului pentru Europa 2020, Comisia a propus flexibilitate în identificarea surselor posibile de finanţare pentru proiectele strategice de infrastructură care leagă UE de vecinii săi. Acest subiect va fi aprofundat în cadrul negocierilor referitoare la viitorul cadru financiar.

Acest plan va amplifica totodată integrarea pieţelor, atât în folosul UE, cât şi al regiunilor învecinate. Planul a fost prezentat la 7 iulie 2011 de vicepreşedintele Siim Kallas, responsabil cu transporturile, şi de Stefan Füle, comisarul pentru extindere şi politica europeană de vecinătate.

Cooperarea în domeniul transporturilor cu regiunile vecine ale UE s-a desfăşurat până acum în cadrul unor iniţiative bilaterale şi regionale. De exemplu, există deja o iniţiativă privind transportul regional pentru vecinii de la sud. Acest nou plan de acţiune porneşte de la rezultatele obţinute până în prezent, consolidează în special conexiunile cu estul şi integrează cooperarea regională în materie de transport într-o singură politică.

Care sunt etapele următoare?

Planul Comisiei urmează să fie prezentat Consiliului şi Parlamentului European. În octombrie 2011 (24-25 octombrie 2011, la Cracovia), în cadrul unei conferinţe ministeriale organizate sub Preşedinţia polonă a UE, se va lansa noul Comitet privind transporturile al Parteneriatului estic, care va supraveghea implementarea măsurilor la est.

Pentru mai multe informaţii despre cooperarea cu ţările învecinate în domeniul transporturilor, a se vedea: http://ec.europa.eu/transport/international/regional_cooperation/european-neighbourhood_en.htm

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol