Comisarul Vassiliou va lansa programul Erasmus+ la București și va discuta măsurile pentru încadrarea tinerilor în muncă

Comisarul european pentru educație, cultură, multilingvism și tineret, Androulla Vassiliou, va efectua o vizită la București având ca temă perspectivele de educație și de angajare ale tinerilor din România. La 10 martie, comisarul va ține un discurs în cadrul unui eveniment organizat de Ministerul Educației Naționale și de Comisia Europeană pentru analizarea problemelor cu care se confruntă tinerii care nu sunt încadrați profesional și nu urmează un program educațional sau de formare.

Pe 11 martie, Androulla Vassiliou va lansa Erasmus+, noul program de finanțare al UE pentru educație, formare, tineret și sport, care va oferi burse unui număr de 120.000 de români pentru a studia, a urma cursuri de formare, a dobândi experiență profesională sau a participa la acțiuni de voluntariat în străinătate în următorii șapte ani. Această cifră este cu 50% mai mare decât în precedentele programe ale UE. Comisarul va vizita, de asemenea, o serie de proiecte în favoarea romilor organizate în capitală, împreună cu filantropul de origine maghiară George Soros, care militează de mult timp pentru drepturile acestei comunități.

România va primi aproape 52 de milioane de euro în 2014 în cadrul programului Erasmus+, ceea ce înseamnă o creștere cu 11% în comparație cu finanțarea primită anul trecut prin programul pentru învățarea pe tot parcursul vieții și programul „Tineret în acțiune”. Nivelul de finanțare va crește în fiecare an până în 2020. România poate, de asemenea, beneficia de bursele Jean Monnet pentru studii privind integrarea europeană realizate în instituții de învățământ superior și pentru proiecte transnaționale în domeniul sportului.

Între 2007 și 2013, aproximativ 80.000 de studenți, tineri, profesori, formatori și animatori pentru tineret din România au beneficiat de burse în cadrul programului UE pentru învățarea pe tot parcursul vieții și al programului „Tineret în acțiune”, care au fost înlocuite de programul Erasmus+.

Întrebări și răspunsuri despre Programul Erasmus+: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1008_ro.htm

Cine beneficiază de programul Erasmus+?

  • Două milioane de studenți din învățământul superior vor avea posibilitatea să studieze sau să urmeze cursuri de formare în străinătate, inclusiv în cadrul a 450.000 de stagii;
  • 650.000 de ucenici și de tineri care urmează cursuri de formare profesională vor primi burse ca să studieze, să urmeze cursuri de formare sau să lucreze în străinătate;
  • 800.000 de profesori, formatori, membri ai personalului didactic și animatori pentru tineret vor avea posibilitatea de a preda sau de a urma cursuri de formare în străinătate;
  • 200.000 de studenți masteranzi care urmează un ciclu complet de studii în altă țară vor beneficia de garanții pentru împrumuturi;
  • peste 25.000 de studenți vor primi burse pentru a urma programe comune de masterat, ceea ce presupune efectuarea de studii la cel puțin două instituții de învățământ superior din străinătate;
  • peste 500.000 de tineri vor putea desfășura activități de voluntariat în străinătate sau vor putea participa la programe de schimb de experiență pentru tineret;
  • 125.000 de școli, instituții de învățământ profesional și de formare, instituții de învățământ superior și de învățământ pentru adulți, organizații pentru tineret și întreprinderi vor primi finanțare pentru a institui 25.000 de „parteneriate strategice”, cu scopul de a promova schimburile de experiență și stabilirea de contacte cu piața muncii;
  • 3.500 de instituții de învățământ și întreprinderi vor primi sprijin pentru crearea a peste 300 de „Alianțe ale cunoașterii” și „Alianțe ale competențelor sectoriale”, pentru a stimula capacitatea de inserție profesională, inovarea și spiritul antreprenorial;
  • 600 de parteneriate transnaționale în domeniul sportului, incluzând evenimente europene de tip non-profit, vor beneficia de asemenea de finanțare.

Mai multe informații: http://ec.europa.eu/romania/news/07032014_comisarul_vassiliou_lanseaza_programul_erasmus_la_bucuresti_ro.htm

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol