Ce înseamnă calitatea de cetăţean al Uniunii Europene?

Cetăţenia europeană acordă mai multe drepturi în plus faţă de cele acordate prin cetăţenia naţională. Aceste drepturi sunt consfinţite prin Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene şi prin tratate şi includ următoarele:

  • dreptul de liberă circulaţie şi şedere pe teritoriul Uniunii Europene;
  • dreptul de a alege şi a fi ales în Parlamentul European şi în alegerile locale din statul membru de reşedinţă;
  • orice cetăţean al Uniunii benefi ciază, pe teritoriul unei ţări terţe în care statul membru, al cărui resortisant este, nu este reprezentat, de protecţia autorităţilor diplomatice sau consulare ale oricărui alt stat membru al Uniunii Europene;
  • dreptul de a adresa petiţii Parlamentului European şi reclamaţii Ombudsmanului European;
  • dreptul de a lansa sau de a participa la o „iniţiativă cetăţenească europeană” prin care un milion de cetăţeni din cel puţin 8 state membre pot invita Comisia Europeană să depună propuneri corespunzătoare cu privire la problemele din aria sa de competenţă.

Mai multe informații: 131011_RO_Lang_EYC_Infographic_EU27_web_lc

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol