Brexit: Pregătirea pentru retragerea Regatului Unit din UE

Comisia Europeană a adoptat pe 19 iulie o comunicare în care prezintă activitatea în curs cu privire la pregătirea în vederea tuturor rezultatelor retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană.

La 30 martie 2019, Regatul Unit va ieși din UE și va deveni o țară terță. Acest fapt va avea repercusiuni asupra cetățenilor, a întreprinderilor și a administrațiilor publice, atât din Regatul Unit, cât și din UE. Aceste repercusiuni sunt variate, de la noi controale la frontiera externă a UE cu Regatul Unit, la valabilitatea licențelor, a certificatelor și a autorizațiilor eliberate de Regatul Unit, precum și la norme diferite pentru transferurile de date.

Textul prezentat pe 19 iulie invită statele membre și entitățile din sectorul privat să accelereze ritmul pregătirilor lor și răspunde solicitării formulate luna trecută de Consiliul European (articolul 50) privind intensificarea pregătirii la toate nivelurile și în vederea tuturor rezultatelor.

Deși UE lucrează necontenit pentru a se ajunge la un acord care să asigure o retragere ordonată, retragerea Regatului Unit va genera fără îndoială perturbări – de exemplu, în lanțurile de aprovizionare ale întreprinderilor –, indiferent dacă se ajunge sau nu la un acord. Întrucât tot nu este încă sigur că la data menționată va exista un acord de retragere ratificat sau ce va conține acesta, se fac pregătiri care sunt menite să încerce să se asigure că instituțiile UE, statele membre și entitățile din sectorul privat sunt pregătite pentru retragerea Regatului Unit. Și, în orice caz, chiar dacă se ajunge la un acord, Regatul Unit nu va mai fi un stat membru după retragere și, prin urmare, nu va mai beneficia de aceleași avantaje ca un stat membru. Prin urmare, pregătirea pentru momentul în care Regatul Unit va deveni o țară terță are o importanță deosebită, chiar și în cazul ajungerii la un acord între UE și Regatul Unit.

Acestea fiind spuse, pregătirea pentru retragerea Regatului Unit nu este numai responsabilitatea instituțiilor UE, ci este un efort comun la nivelul UE, la nivel național și la nivel regional. De asemenea, la acest efort trebuie să participe, în special, operatorii economici și alte entități din sectorul privat. Fiecare trebuie să își intensifice acum pregătirile pentru toate scenariile și să își asume responsabilitatea pentru situația sa specifică.

Context

La 29 martie 2017, Regatul Unit a notificat Consiliului European intenția sa de a părăsi Uniunea Europeană. Dacă acordul de retragere ratificat nu stabilește o altă dată sau dacă, în conformitate cu articolul 50 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană și de comun acord cu Regatul Unit, Consiliul European nu hotărăște în unanimitate că tratatele încetează să se aplice de la o dată ulterioară, ansamblul dreptului primar și secundar al Uniunii va înceta să se aplice Regatului Unit începând de la 30 martie 2019, ora 00:00 (ora Europei Centrale) („data retragerii”). Regatul Unit va deveni în acel moment o țară terță.

Prin urmare, părțile interesate, precum și autoritățile naționale și autoritățile UE trebuie să se pregătească pentru cele două scenarii principale posibile:

  • dacă acordul de retragere este ratificat înainte de 30 martie 2019, dreptul UE va înceta să se aplice Regatului Unit și în Regatul Unit la 1 ianuarie 2021, adică după o perioadă de tranziție de 21 de luni;
  • dacă acordul de retragere nu este ratificat înainte de 30 martie 2019, nu va exista o perioadă de tranziție și dreptul UE va înceta să se aplice Regatului Unit și în Regatul Unit începând cu 30 martie 2019. În acest caz, se vorbește despre un scenariu de tipul „niciun acord” (no deal) sau „situație-limită” (cliff-edge).

În ultimul an, Comisia a analizat întregul acquis al Uniunii (corpusul legislativ al UE) pentru a verifica dacă sunt necesare eventuale modificări, având în vedere retragerea Regatului Unit. În acest scop, Comisia a adoptat (și va adopta ori de câte ori va fi necesar) propuneri legislative specifice și direcționate, menite să asigure că normele UE continuă să funcționeze fără probleme într-o Uniune cu 27 de membri, după retragerea Regatului Unit. De asemenea, Comisia a publicat peste 60 de avize sectoriale de pregătire pentru a informa publicul cu privire la consecințele retragerii Regatului Unit în absența unui acord de retragere. În fine, până la 30 martie 2019, cele două agenții cu sediul la Londra – Agenția Europeană pentru Medicamente și Autoritatea Bancară Europeană –, precum și alte organisme cu sediul în Regatul Unit, cum ar fi Centrul de monitorizare a securității Galileo, vor părăsi Regatul Unit și o serie de sarcini efectuate de autoritățile britanice vor trebui, de asemenea, să fie reatribuite în afara Regatului Unit.

Pentru informații suplimentare:

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol