Brexit: negocierea dispozițiilor tranzitorii

Consiliul Afaceri Generale (articolul 50) a decis, în 29 ianuarie, să permită începerea negocierilor dintre Comisia Europeană și Marea Britanie cu privire la dispozițiile tranzitorii care s-ar putea aplica în urma retragerii ordonate a acestui stat din Uniunea Europeană.

Aceste directive de negociere, care le completează pe cele din mai 2017 și sunt întemeiate pe Recomandarea Comisiei din luna decembrie, stabilesc detalii suplimentare, precum:

  • Nu se vor putea alege doar elementele convenabile: Marea Britanie va continua să participe la uniunea vamală și la piața unică (cu garantarea celor patru libertăți). Acquis-ul Uniunii se va aplica în continuare integral Marii Britanii la fel ca oricărui stat membru. Prin urmare, acest stat ar trebui să respecte în continuare obligațiile care decurg din acordurile cu țări terțe. Orice modificări aduse acquis-ului în acest interval de timp ar trebui să se aplice în mod automat și Marii Britanii.
  • Se vor aplica toate instrumentele și structurile existente ale Uniunii în materie de reglementare, buget, supraveghere, chestiuni judiciare și asigurarea respectării normelor, inclusiv competența Curții de Justiție a Uniunii Europene.
  • Marea Britanie va deveni o țară terță începând cu data de 30 martie 2019. În consecință, nu va mai fi reprezentată în cadrul instituțiilor, agențiilor, organelor și oficiilor Uniunii.
  • Perioada de tranziție trebuie să fie clar definită și limitată cu precizie în timp și poate dura cel târziu până la 31 decembrie 2020. În consecință, dispozițiile din acordul de retragere referitoare la drepturile cetățenilor ar trebui să se aplice de la sfârșitul perioadei de tranziție.

Directivele de negociere reamintesc, de asemenea, necesitatea de a transpune în termeni juridici rezultatele primei etape a negocierilor, astfel cum se precizează în Comunicarea Comisiei în Raportul comun. Recomandarea subliniază că trebuie încheiate lucrările privind toate aspectele referitoare la retragere, inclusiv cele încă nesoluționate în prima etapă, cum ar fi guvernanța generală a acordului de retragere și chestiuni de fond precum drepturile de proprietate intelectuală, protecția datelor cu caracter personal și aspectele vamale, în vederea unei retrageri ordonate a Marii Britanii din UE.

Etape următoare

Comisia va publica, în timp util, proiectul textului juridic al acordului de retragere, din care fac parte și dispozițiile tranzitorii. Acordul global în temeiul articolului 50 va trebui să fie încheiat de Consiliu (articolul 50), Parlamentul European și Marea Britanie în conformitate cu propriile cerințe constituționale.

Context

La 8 decembrie 2017, Comisia Europeană a recomandat Consiliului European (articolul 50) să concluzioneze că s-au făcut progrese suficiente în prima etapă a negocierilor cu Marea Britanie, desfășurate în temeiul articolului 50. La 15 decembrie, liderii UE27 au confirmat că s-au înregistrat progrese suficiente în ceea ce privește drepturile cetățenilor, Irlanda și înțelegerea financiară și au adoptat orientări pentru a se trece la cea de a doua etapă a negocierilor. Acest demers urmează, de asemenea, unei rezoluții adoptate la 13 decembrie de Parlamentul European. La 20 decembrie, Comisia Europeană a transmis Consiliului (articolul 50) o recomandare de a începe discuțiile privind următoarea etapă a retragerii ordonate a Marii Britanii din Uniunea Europeană.

În această etapă a negocierilor, Orientările Consiliului European (articolul 50) din 29 aprilie 2017, precum și principiile generale și dispozițiile procedurale referitoare la desfășurarea negocierilor stabilite în directivele de negociere ale Consiliului din 22 mai 2017 continuă să se aplice în întregime.

Informații preluate de pe website-ul Reprezentanței CE în România

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol