Aplicarea legialației europene de către statele membre UE și valorificarea pieței unice

Piata unicaComisia Europeană și-a reiterat angajamentul de a garanta aplicarea efectivă a întregii legislații europene și, în special, angajamentul privind cea mai mare piață unică din lume care cuprinde 500 de milioane de cetățeni prin Raportul anual privind monitorizarea punerii în aplicare a dreptului UE.

Al 33-lea raport anual privind monitorizarea punerii în aplicare a dreptului UE analizează rezultatele obținute de statele membre în domeniile esențiale ale aplicării dreptului UE și evidențiază principalele tendințe înregistrate în 2015 legate de politica de asigurare a respectării legii.

Fișa informativă privind aplicarea dreptului UE de România

În 2015, noile plângeri împotriva României au scăzut în continuare după vârful înregistrat în 2013 iar numărul de dosare EU Pilot noi s-au redus în mod constant începând din 2011. Tendința de creștere a numărului de proceduri inițiate privind încălcarea dreptului Uniunii și a noilor cazuri de proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor din cauza transpunerii tardive a fost depășită.

Unul dintre domeniile cheie este reprezentat de piața unică, care rămâne cel mai prețios atu pentru milioane de cetățeni și de întreprinderi. Aceștia se bucură în fiecare zi de libertatea de a locui, de a lucra și de a face comerț în 28 de state membre, având garanția că un set clar de norme reglementează relațiile lor.

Fișa informativă privind valorificarea pieței unice de România

Comisia deschide proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor în cazul în care un stat membru nu remediază o presupusă încălcare a dreptului UE. Două scenarii pot declanșa o astfel de procedură. În primul rând, atunci când un stat membru nu reușește în termenul convenit să notifice măsurile naționale care transpun o directivă europeană în legislația internă. În al doilea rând, atunci când legislația unui stat membru nu este în conformitate cu legislația UE sau atunci când dreptul UE nu este aplicat în mod corect de către autoritățile naționale.

Numărul total al procedurilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor este la un nivel considerabil mai mic în comparație cu cinci ani în urmă. Acest lucru demonstrează că, în multe cazuri, dialogul structurat cu statele membre înainte de deschiderea în cele din urmă a unei proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor poate constitui un instrument eficient. De asemenea, el reflectă hotărârea Comisiei de a colabora cu statele membre pentru a ameliora conformitatea într-o fază incipientă și pentru a soluționa în mod rapid posibilele cazuri de neîndeplinire a obligațiilor, în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor. În această privință, EU Pilot s-a dovedit a fi un instrument valoros pentru corectarea cazurilor de încălcare a dreptului UE, într-un stadiu incipient, la fel ca și procedura de notificare pentru proiectele de reglementări tehnice aplicabile produselor și serviciilor societății informaționale înainte de adoptarea acestora.

2Graficul alăturat oferă o imagine de ansamblu privind situația din fiecare stat membru, atât în ceea ce privește transpunerea tardivă, cât și în ceea ce privește transpunerea incorectă și/sau aplicarea incorectă a dreptului Uniunii.

 

3La fel ca în 2014, mediul și transporturile rămân domeniile de politică care continuă să înregistreze cel mai mare număr de cazuri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor deschise în 2015.

 

  • Combaterea transpunerii tardive a directivelor

Comisia s-a angajat să garanteze că statele membre transpun directivele europene în ordinea lor juridică națională în termenul angajamentului pe care și l-au asumat.

Întârzierile în ceea ce privește transpunerea dreptului Uniunii împiedică cetățenii și întreprinderile să se bucure de beneficiile aduse de acesta, afectează în mod negativ securitatea juridică la nivel general și perturbă condițiile de concurență echitabile în cadrul pieței unice.

În cazurile în care statele membre nu respectă obligația de a transpune o directivă în termenul convenit, Comisia continuă să utilizeze pe deplin sistemul de sancțiuni financiare introdus prin Tratatul de la Lisabona: Comisia a sesizat Curtea de Justiție a Uniunii Europene cu privire la șase cazuri, solicitând aplicarea de sancțiuni financiare. Aceste sesizări vizau Germania, Grecia, Luxemburg, Slovenia și Polonia (două cazuri).

  • Tabloul de bord al pieței unice

Transpunerea la timp nu este neapărat egală cu transpunerea corectă. Tabloul de bord al pieței unice oferă o imagine exactă a stadiului punerii în aplicare a normelor privind piața unică a UE. Acesta evaluează modul în care statele membre ale UE aplică normele europene și identifică deficiențele în cazul cărora țările UE ar trebui să își intensifice eforturile.

În funcție de performanța lor din 2015 în raport cu o serie de instrumente de guvernanță și domenii de politică, statele membre au primit cartonașe verzi (peste medie), galbene (medie) și roșii (sub medie).

4

Pe lângă evaluarea conformității statelor membre cu legislația privind piața unică, tabloul de bord evaluează modul în care statele membre sprijină cetățenii și întreprinderile prin intermediul diverselor instrumente ale UE destinate informațiilor generale și căutării unui loc de muncă (Europa ta portal, Europa ta – Consiliere, Solvit, EURES). Tabloul de bord monitorizează, de asemenea, gradul de deschidere către comerț și investiții a statelor membre, precum și eforturile mai ample ale acestora în vederea deschiderii sectoarelor precum achizițiile publice, calificările profesionale sau serviciile poștale.

Luând în considerare toate aceste domenii evaluate, Croația, Cipru, Estonia, Irlanda și Slovacia au avut cele mai bune performanțe.

Comisia ia măsuri ca urmare a plângerilor cetățenilor

Cetățenii și părțile interesate pot semnala orice presupusă încălcare a dreptului UE prin intermediul unui formular de plângere online, accesibil pe portalul Europa, pagina Drepturi și oportunități. În 2015, ca și în anul precedent, majoritatea plângerilor au fost legate de ocuparea forței de muncă și afacerile sociale, piața internă și justiție și drepturile consumatorilor. Prin intermediul formularului de plângere, SOLVIT poate ajuta cetățenii și întreprinderile să-și rezolve problemele cu o autoritate publică dintr-o altă țară a UE.

Context

Începând cu 1984, în urma unei solicitări formulate de Parlamentul European, Comisia prezintă un raport anual privind monitorizarea aplicării dreptului UE în cursul anului precedent. Parlamentul European adoptă apoi o rezoluție privind raportul Comisiei.

Tabloul de bord al pieței unice este publicat online în fiecare an. Acesta monitorizează performanța statelor membre ale UE într-o serie de domenii de politică (achiziții publice, calificări profesionale, servicii poștale, integrarea comerțului, deschiderea pieței) și instrumente de guvernanță [transpunere, proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor și EU Pilot în domenii legate de piața unică, EURES, Europa taEuropa ta – Consiliere, Solvit, IMI, domenii prioritare, Centrele Europene ale Consumatorilor, Rețeaua de cooperare pentru protecția consumatorilor și Sistemul de informații privind reglementările tehnice (TRIS).

Pentru mai multe informații:

  • Raport anual privind monitorizarea punerii în aplicare a dreptului UE:

Raport anual privind punerea în aplicare la nivel național a legislației UE

Fișe informative pentru fiecare țară

Fișa informativă pentru România

  • Tabloul de bord al pieței unice:

Tabloul de bord al pieței unice

Fișe informative pentru fiecare țară

Fișa informativă pentru România

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol