Apel de propuneri de proiecte

Apel de propuneri de proiecte „Acțiuni transnaționale pentru azil, migrație și integrare” în cadrul Programului „Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare”.
Se au în vedere șapte tematici/priorităţi:
Tematica 1️ Promovarea integrării persoanelor care au nevoie de protecție prin scheme de sponsorizare private/individuale;
Tematica 2️ Orientarea socială a resortisanților nou sosiţi din țările terțe prin implicarea comunităților locale, inclusiv activități de mentorat și voluntariat;
Tematica 3️ Integrarea socială și economică a femeilor migrante;
Tematica 4️ Sensibilizare și campanii de informare cu privire la riscurile migrației neregulate în anumite țări terțe și în Europa;
Tematica 5️ Sprijin pentru victimele traficului de persoane;
Tematica 6️ Protecția copiilor aflaţi în migrație;
Tematica 7️ Proiecte transnaționale ale statelor membre pentru formarea experților în domeniul azilului și imigrației.
Fiecare cerere de proiect depusă în cadrul prezentului apel de propuneri trebuie să abordeze doar unul dintre subiectele menţionate mai sus (dacă doriți să abordați mai multe priorităţi ale apelului, trebuie să trimiteți o propunere separată pentru fiecare temă).
Aplicanţi/solicitanți eligibili: entităţi publice – autorități locale, regionale şi naţionale, servicii de ocupare, instituţii pentru servicii către tineri, instituţii de educație, ONG-uri, organizații internaţionale, entităţi private (numai în calitate de parteneri), din statele membre ale UE cu excepția Danemarcei (pentru tematica 1 Elveția și Canada sunt eligibile ca parteneri fără finanțare).
Termen depunere al propunerilor de proiecte: 30 ianuarie 2020, ora 17.00 (ora Europei Centrale)
Apelurile de proiecte pot fi accesate în cadrul portalului dedicat pentru finanțări al Comisiei Europene http://bit.ly/ApelFondAMI

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol