Ajutor suplimentar pentru producătorii de fructe și legume

Organizațiile europene ale producătorilor de fructe și legume vor beneficia de reguli mai simple, de o sarcină administrativă redusă și de un sprijin financiar mai substanțial în perioadele de criză, datorită noilor norme adoptate de Comisia Europeană luni, 13 martie.

În fiecare an, 3,4 milioane de exploatații din întreaga UE (aproximativ un sfert din totalitatea fermelor din UE) produc fructe și legume în valoare de aproximativ 47 de miliarde EUR. Potrivit celor mai recente cifre disponibile, aproximativ 1.500 de organizații de producători acoperă 50% din producția de fructe și legume a UE. 

În urma unei analize care a durat doi ani, realizată în cadrul inițiativei pentru mai buna legiferare a Comisiei Juncker, regulamentul delegat referitor la sectorul european al fructelor și legumelor, actualizat și simplificat, va consolida rolul organizațiilor de producători (OP), sporind atractivitatea acestora pentru ne-membri și îmbunătățind, în același timp, funcționarea sistemului existent de gestionare a pieței.

În plus față de ajutoarele directe și de cofinanțarea proiectelor de dezvoltare rurală de UE, producătorii de fructe și legume din UE au beneficiat de măsuri de sprijin excepționale, de 430 de milioane euro, de la impunerea de către Rusia a embargoului asupra exporturilor de produse agroalimentare din UE, în august 2014. De asemenea, Comisia Europeană oferă organizațiilor de producători o finanțare suplimentară de aproximativ 700 de milioane euro pe an.

Pe lângă acest ajutor depiață permanent, noile reguli vor aduce:

  • o creștere a sprijinului disponibil pentru retragerile de pe piață în sectorul fructelor și legumelor. Prețurile de retragere vor crește de la 30% la 40% din prețul mediu de pe piața UE în ultimii cinci ani, în cazul distribuirii gratuite (așa-numitele retrageri caritative) și de la 20% la 30% în cazul retragerilor destinate altor scopuri (precum compostul, hrana animalelor, distilarea etc.)
  • o mai mare atractivitate a organizațiilor de producători din sector, pentru cei care nu sunt, în prezent, membri ai acestora, printr-o definire mai clară a acțiunilor OP care sunt eligibile pentru sprijin financiar din partea UE și prin stabilirea la 25% a procentului maxim de produse care pot fi comercializate în afara organizației. Membrii unei OP sunt încurajați să îi livreze acesteia întreaga producție pentru ca ea să o comercializeze în numele lor, dar mulți dintre ei au, de asemenea, obiceiul de a vinde direct către consumatori. Încurajarea unor lanțuri scurte de aprovizionare de acest tip constituie o propunere esențială a Comisiei, dar, întrucât regulamentul existent prevede doar un prag minim și fiecare stat membru își stabilește în prezent propriul plafon maxim, noile reguli vor permite o abordare mai coerentă.
  • o simplificare și o clarificare a legislației în ceea ce privește organizațiile transnaționale de producători și asociațiile acestora. Aceste organizații reprezintă un element esențial de internaționalizare a sectorului, întrucât, pe lângă faptul că îi ajută pe fermieri să dispună deun acces mai amplu la piață pentru producția lor, ele garantează, de asemenea, restituirea către fermieri a valorii adăugate generate de creșterea exporturilor. Pentru a simplifica și a clarifica plățile efectuate către organizațiile transnaționale, în prezent controalele și plățile sunt legate, de exemplu, de teritoriul unde este pusă în aplicare acțiunea organizației transnaționale.

După adoptarea propunerii de Comisia Europeană, Consiliul și Parlamentul European au la dispoziție două luni pentru a vota asupra regulamentului delegat, care va intra apoi în vigoare.

Context

UE sprijină în mod activ sectorul fructelor și legumelor prin intermediul sistemului său de gestionare a pieței (care face parte din „organizarea comună a piețelor agricole”), ce cuprinde patru obiective generale:

– un sector mai competitiv și mai orientatcătre piață;

– mai puține fluctuații legate de criză înregistrate în veniturile producătorilor;

– o creștere a consumului de fructe și de legume în UE;

– o creștere a utilizării tehnicilor ecologicede cultivare și de producție.

Organizațiile de producători puternice au un rol esențial pentru abordarea la nivel colectiv a situațiilor neprevăzute și dificile.

Pagini utile:

 

Comunicat de presă integral

Regulamentele Uniunii Europene privind organizarea pieței comune

Informații cu privire la organizațiile de producători

 

 

 

 

 

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol