Acces facil al cetățenilor la propriile date medicale

Cetățenii și-ar putea consulta și gestiona mai ușor datele medicale, iar autoritățile publice ar putea să le utilizeze mult mai simplu pentru cercetare, profilaxie și reforme ale sistemului de sănătate, ca urmare a propunerilor prezentate de Comisia Europeană miercuri, 25 aprilie. Acestea au la bază inițiativele anterioare de facilitare a fluxului liber al datelor fără caracter personal în cadrul pieței unice digitale.

Propunerile se bazează pe Regulamentul general privind protecția datelor, care va intra în vigoare la 25 mai 2018, și vor asigura:
  • facilitarea accesului la datele din sectorul public și creșterea gradului de reutilizare a acestora, prin intermediul unor norme revizuite privind informațiile din sectorul public;
  • schimbul de date științifice în 2018, printr-un nou set de recomandări, ce abordează schimbările tehnologice și politice înregistrate de la ultima propunere a Comisiei privind accesul la informațiile științifice și conservarea acestora;
  • schimbul de date în sectorul privat și în contexte de tip business-to-business și business-to-government, printr-un set de orientări cu privire la principiile juridice și tehnice ce ar trebui să gestioneze colaborarea în materie de schimb de date în sectorul privat;
  • păstrarea în siguranță a datelor medicale ale cetățenilor și promovarea, în același timp, a unei cooperări la nivel european, prin intermediul unui plan de acțiune axat pe cetățeni atunci când este vorba de datele privind sănătatea acestora.

Etape următoare

Parlamentul European și Consiliul urmează să adopte propunerile care cuprind norme revizuite privind informațiile din sectorul public.

În a doua jumătate a anului 2018 și în prima jumătate a anului 2019, Comisia va organiza o masă rotundă la nivel înalt pentru a discuta despre schimbul de date în sectorul privat în contexte de tip business-to-government.

Context

Valoarea economiei europene a datelor a fost de 300 de miliarde de euro în 2016. Aplicarea măsurilor legislative și de politică adecvate ar permite creșterea acestei valori până la 739 de miliarde de europână în 2020, cifră ce reprezintă 4% din PIB-ul UE.

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol