500 de milioane de euro pentru ajutoare alimentare pentru persoanele nevoiaşe în 2011

Comitetul UE de gestionare a organizării comune a pieţei unice a votat planurile privind ajutoarele alimentare prezentate de statele membre în cadrul Programului de ajutorare a persoanelor nevoiaşe pentru 2011. 
Anul viitor, 20 de state membre vor aplica acest program, Republica Cehă participând pentru prima oară. Conceput iniţial pentru distribuirea stocurilor excedentare de produse agricole („stocuri de intervenţie”) către persoanele nevoiaşe, programul a fost modificat la mijlocul anilor ’90 astfel încât, în anumite situaţii, stocurile de intervenţie să poată fi completate cu achiziţii de pe piaţă. Anul acesta însă, stocurile de intervenţie existente (cereale, lapte praf, cantităţi limitate de unt) pot satisface în cea mai mare parte necesarul prevăzut în programul pentru 2011, nemaifiind astfel nevoie să se recurgă decât în mică măsură la achiziţiile de pe piaţă. S-a alocat un buget de 500 de milioane de euro, la fel ca în cazul programelor pentru 2009 şi 2010.

Dacian Cioloş, comisarul pentru agricultură şi dezvoltare rurală, a declarat referitor la program: „Programul de ajutorare a persoanelor nevoiaşe este încă o dovadă a faptului că politica agricolă comună nu-i vizează doar pe agricultori, ci pe toţi cetăţenii UE. Anul trecut, aproximativ 13 milioane de persoane au beneficiat de diversele programe naţionale.”

Context

În timpul iernii neobişnuit de reci dintre anii 1986-1987, a fost iniţiat în regim de urgenţă un plan de distribuire gratuită de alimente persoanelor celor mai defavorizate din Comunitate, stocuri excedentare de produse agricole fiind donate asociaţiilor caritabile din statele membre pentru ca acestea să le distribuie persoanelor care aveau nevoie de ele. Ulterior, această măsură a dobândit caracter permanent şi se bazează pe stocurile de intervenţie.

Programul permite statelor membre să deblocheze stocurile publice excedentare de produse alimentare pentru ca acestea să poată fi folosite ca ajutoare alimentare.Procesul de reformă a politicii agricole comune (PAC), iniţiat la începutul anilor ’90, care viza reducerea drastică a stocurilor de intervenţie comunitare, a contribuit totuşi la autorizarea efectuării de achiziţii de pe piaţă în anumite condiţii. Anul acesta însă, stocurile de intervenţie sunt suficiente pentru a satisface în mare parte necesarul prevăzut în plan, nefiind nevoie să se recurgă decât în mică măsură la achiziţiile de pe piaţă. Cu toate acestea, reducerea durabilă a stocurilor de intervenţie a avut ca rezultat elaborarea unor propuneri de reformare a programului de ajutorare, cu scopul de a adapta programul la evoluţiile PAC, astfel încât acesta să poată ajuta cu mai multă eficienţă persoanele cele mai defavorizate.

Participarea statelor membre la program este voluntară, iar Comisia adoptă un nou plan în fiecare an. Ajutoarele sunt oferite de obicei mai multor categorii de persoane sărace, în special familiilor aflate în dificultate, persoanelor în vârstă lipsite de mijloace suficiente de trai, persoanelor fără adăpost, persoanelor cu handicap, copiilor aflaţi în pericol, lucrătorilor săraci, lucrătorilor migranţi şi solicitanţilor de azil. În acest scop, statele membre colaborează cu organizaţiile de caritate şi/sau cu serviciile sociale locale.

Statele membre care doresc să ia parte la program trebuie să informeze Comisia la începutul fiecărui an şi să îi comunice apoi produsele şi cantităţile de care au nevoie. Ele trebuie să transmită Comisiei şi un raport referitor la punerea în practică a programului.

Deşi nivelul de trai în UE este, în medie, unul dintre cele mai ridicate din lume, există persoane care nu sunt capabile să îşi asigure o hrană adecvată. Conform celor mai recente estimări, în medie 17 % din populaţia Uniunii Europene trăieşte sub pragul sărăciei sau la limita acestuia şi se confruntă, aşadar, cu sărăcia alimentară, care nu le permite, de exemplu, să ia, o dată la două zile, o masă echilibrată.

Cantitatea din fiecare tip de produs care urmează să fie retrasă din stocurile de intervenţie comunitare în scopul distribuirii în statele membre în cadrul programului pentru 2011 (tone)

Stat membru Cereale Unt Lapte praf degresat Zahăr
Belgique/België 74 030 1 687
България 103 318
Česká Republika * 401 9
Eesti ** 7 068
Eire / Ireland 250 109
Elláda 88 836 976
España 305 207 23 507
France 491 108 11 305
Italia 467 683 28 281
Latvija 50 663 730
Lietuva 61 000 704
Luxembourg ***
Magyarország 132 358
Malta 5 990
Polska 441 800 15 686
Portugal 61 906 458 5 000
România 370 000 5 600
Slovenija 14 159 500
Slovakia 45 000
Suomi / Finland 38 500 899
Total 2 759 277 1 543 93 899
  1. Nu există încă păreri pentru acest articol