Portalul european pentru proiecte de investiții (PEPI) – Loc de întâlnire pentru promotorii de proiecte și investitori

Portalul european pentru proiecte de investiții (PEPI) este dezvoltat de Comisia Europeană în cadrul Planului de Investiții pentru Europa, cu scopul de a face legătura dintre promotorii de proiecte din UE și investitorii din întreaga lume, astfel încât să faciliteze și să accelereze investițiile în UE. Până în prezent, în portalul PEPI sunt înscrise 142 de proiecte, dintre care 10 proiecte și propun să se deruleze în România, în sectoarele: antreprenoriat social, energie, eficiență energetică, infrastructură de transport, agricultură, educație.

Portalul oferă promotorilor de proiecte privați și celor publici din UE un instrument practic pentru a crește vizibilitatea proiectelor lor de investiții, pur și simplu prin completarea și depunerea unui proiect de formular. PEPI va face cunoscute aceste proiecte într-un mod structurat, ușor de utilizat și, prin urmare, va atrage investitori din întreaga lume, care vor putea să își consolideze propriile portofolii cu mai multe proiecte europene.

Condiții pentru înscrierea de proiecte pe portalul PEPI

 • Pe portal pot fi înscrise proiecte de cel puțin 5 milioane de euro, derulate de promotori din sectorul public sau sectorul privat.
 • Promotorul proiectului trebuie să fie o persoană juridică stabilită într-un stat membru și să nu facă obiectul unei proceduri de insolvență.
 • Nu pot depune proiecte pe portal nici persoanele fizice, nici persoanele juridice aflate în procedură de faliment, de lichidare sau într-o procedură similară.
 • Promotorul proiectului trebuie să fie o organizație care are autoritatea de a reprezenta proiectul.
 • Proiectele transfrontaliere pot fi publicate pe PIE, cu condiția ca investiția să aibă loc în doua sau mai multe din țările UE indicate. Proiectele transfrontaliere în care sunt implicate țări din afara UE sunt, de asemenea, acceptate atâta timp cât investiția aduce avantaje și are loc, cel puțin parțial, într-un stat membru al UE.
 • Proiectul trebuie să se încadreze într-unul dintre domeniile predeterminate definite, cu valoare adăugată economică ridicată. Promotorii pot alege până la două domenii per proiect dintr-o listă prestabilită de 25 de sectoare:
  • Cunoaștere și economie digitală: Cercetare, dezvoltare și inovare; Infrastructuri TIC, inclusiv pentru internet în bandă largă; Alte domenii digitale, inclusiv conținut și servicii
  • Uniunea energetică: Producția de energie din surse regenerabile; Producția de energie din surse convenționale; Eficiența energetică; Infrastructura de energie electrică; Infrastructura de gaze naturale; Extracția și rafinarea combustibililor; Cercetarea și dezvoltarea în domeniul energie
  •  Transport: Rețeaua transeuropeană; Noduri multimodale; Proiecte de mobilitate urbană; Noile tehnologii și ecologizarea transporturilor; Vehicule și sisteme de transport; Infrastructură socială și alte domenii
  • Capital uman, educație și formare: Sănătate; Sectorul cultural și sectorul creativ; Turism; Infrastructură socială, economie socială și solidară
  • Resurse și mediu: Resurse naturale; Agricultură și dezvoltare rurală, silvicultură și bioeconomie; Utilizarea eficientă a resurselor și protecția mediului, economia albastră; Schimbări climatice
  • Finanțare pentru IMM-uri și întreprinderi cu capitalizare medie
 • Implementarea proiectului a început sau se așteaptă să înceapă în termen de trei ani de la data transmiterii cererii de înscriere în PEPI;
 • Proiectul este descris în mod clar în cererea de înscriere ca fiind un proiect de investiții, iar informațiile furnizate în cerere sunt exacte și precizează valoarea finanțării necesare pentru realizarea proiectului.
 • Taxa de procesare a cererii: până la 250 de euro per proiect prezentat, percepuți de la promotorii de proiecte privați după ce formularele lor de proiecte au fost confirmate a fi complete și pregătite pentru procesare. In faza inițială, această taxă va fi de 100 EUR. Statul, autoritățile regionale sau locale, sunt scutite de la plata taxei de procesare a cererii. Promotorii de proiecte din sectorul privat sunt, de asemenea, scutiți de plata taxei pentru prelucrarea cererii pentru proiectele care sunt sprijinite de către o autoritate publică a unui stat membru în scopul realizării de investiții publice prioritare sau al unui program al Uniunii.
 • Proiectele pot fi înscrise prin completarea unui formular, disponibil și în limba română: https://ec.europa.eu/eipp/desktop/ro/add-project.html

PEPI – pentru INVESTITORI: 

 • PEPI este conceput pentru promotorii de proiecte din UE și investitorii internaționali.
 • Proiectele sunt afișate în secțiunea dedicată pe PEPI. Căutările pot fi efectuate în funcție de: sectoare de activitate, țări, numele promotorului, valoarea proiectului etc.
 • Investitorii interesați pot contacta un promotor de proiecte prin intermediul unui formular on-line, disponibil în secțiunea unde este descris proiectul respectiv. PEPI pune la dispoziție formularul și numele promotorului, dar nu furnizează datele exacte de contact ale acestuia. În acest fel, promotorii de proiecte pot alege să nu răspundă la mesaje nedorite.

CONTEXT

Planul de investiții urmărește să înlăture obstacolele din calea investițiilor, să asigure mai multă vizibilitate și asistență tehnică pentru proiectele de investiții și să încurajeze o utilizare mai inteligentă a resurselor financiare noi și existente. Pentru a atinge aceste obiective, planul are trei piloni:

Pentru a valorifica la maximum oportunitățile oferite de FEIS, potențialii beneficiari pot utiliza:

Urmăriți activitățile Proiectului ”InvestNV – Oportunități europene pentru Regiunea de NV”, prin care promovăm Planul de Investiții pentru Europahttp://europedirect.cdimm.org/investnv/noutati-pie

 

UTILE despre PEPI:

 

 1. Nu există încă păreri pentru acest articol