Arhiva 'Noutăţi' Category

Album Vizionare de filme interactive 18 apr 2019

Vizionare de filme interactive 18 apr 2019 from Radu Big

Buletin de Informare Europe Direct Maramures nr 2, Martie-Aprilie 2019

Am publicat Buletin de Informare Europe Direct Maramures nr 2, Martie-Aprilie 2019.

Jurnal Europe Direct nr. 4

Am publicat Jurnalul Europe Direct nr. 4, Aprilie 2019.

Growth – investim în copii, investim în viitor

Schema de ajutor de minimis privind programul guvernamental „Growth – investim în copii, investim în viitor”

În cadrul unei ședințe din cursul săptămânii trecute, Guvernul a aprobat printr-o hotărâre, schema de ajutor de minimis privind programul guvernamental „Growth – Investim în copii, investim în viitor”.

Programul are ca scop încurajarea înființării de grădinițe cu profil sportiv în scopul stimulării dezvoltării armonioase a copiilor având în vedere lipsa unor asemenea grădinițe în România și asigurării accesului la aceste grădinițe prin stabilirea unor tarife suportabile.

Proiectele depuse trebuie să îndeplinească următoarele condiții de eligibilitate:
🔸 Clădirile în care se vor organiza aceste grădinițe pot fi construcții noi sau existente, care urmează să se modernizeze și amenajeze, dar să nu fi funcționat ca o creșă sau grădiniță în ultimii 5 ani;
🔸 Clădirea să fie dimensionată pentru cel puțin 2 săli de grupă standard, cu toate facilitățile necesare;
🔸 Să îndeplinească standarde minime de construcție, de dotare generală și sportivă, de personal de specialitate și de echipamente sportive;
🔸 Să existe un număr de minimum 10 angajați aferenți proiectului pe perioada de funcționare a grădiniței, atât personal de specialitate, cât și personal de deservire.

Beneficiarii acestei scheme de ajutor de stat trebuie să mențină cel puțin 10 ani activitatea în aceste grădinițe, de la data obținerii autorizației de funcționare.

Nivelul maxim al ajutorului de minimis acordat este de până la 100% din valoarea totală a proiectului finanțat, dar nu mai mult de 500.000 de euro pentru fiecare beneficiar. De asemenea, se acordă garanții guvernamentale de stat de până la 50% din valoarea creditului contractat de investitor.

Selecţia proiectelor eligibile va fi efectuată de către o comisie de selecţie, in ordinea depunerii şi în limita bugetului anual alocat schemei, pe principiu „primul venit, primul servit”.

Programul se va derula până la 31 decembrie 2020, iar alocarea multianuală este în valoare de 2,35 miliarde lei.

Sursa: http://bit.ly/InvestimÎnCopiiInvestimÎnViitor

Programul „Şcoala altfel” la Școala Gimnazială Octavian Goga din Baia Mare

În data de 17.04.2019, Centrul Europe Direct Maramureș a efectuat o vizită la Școala Gimnazială Octavian Goga din Baia Mare, unde în cadrul Programului „Şcoala altfel”, copii din clasa a II-a (doamna prof. înv. Pustai Codreanu Elena) au primit publicații, jocuri și baloane cu tematici europene.

Au fost prezentate informații referitoare la Uniunea Europeană, s-a povestit despre protecția mediului înconjurător, respectiv alimentația sănătoasă.
La eveniment a participat și doamna Dorca Onorica, inspector școlar pentru învățământul primar și particular.

Uniunea Energetică: de la viziune la realitate

Al patrulea raport cu privire la starea Uniunii Energetice, adoptat la începutul lunii aprilie, demonstrează că Comisia Europeană și-a îndeplinit toate țintele referitoare la strategia Uniunii Energetice, garantând energie accesibilă, sigură, competitivă și sustenabilă pentru toți europenii.

♻️💧🌿Europa este deja un lider mondial în lupta împotriva schimbărilor climatice. Politicele europene implementate în ultimii 5 ani au pus Uniunea Europeană pe drumul corect al însușirii depline a unei tranziții la energie curată, profitând și de oportunitățile economice pe care aceasta le oferă, generând creștere economică și locuri de muncă și un mediu mai sănătos pentru consumatori.
Înafara de modernizarea politicii de energie și mediu a UE, Uniunea Energetică oferă un imbold tranziției spre o energie curată a economiei europene în sectoare cheie, în conformitate cu obligațiile asumate prin Acordul de la Paris, asigurând o tranziție corectă și din punct de vedere social. Ceea ce la nivelul anului 2014 era doar o viziune, o Uniune Energetică unificată, interconectată, securizată și sustenabilă, este acum un proiect realizat.

Mai multe despre Uniunea Energetică puteți citi accesând următorul link: http://bit.ly/UEnergetica
Sursa materialului informativ: http://bit.ly/ComunicatEnergy
#EnergyUnion #CleanEnergy #Energy #EnergySecurity #EnergyTransition #StrongerTogether #Environment #Climate #Europe

Apel de proiecte dedicat inovării

INNOWWIDE – Apel de proiecte dedicat IMM-urilor și Start-Up-urilor inovatoare

Finanțator: Comisia Europeană prin Programul Orizont 2020

Termen limită de depunere: 31 mai 2019,ora 12:00 CET

Beneficiari eligibili: IMM-uri, întreprinderi nou înființate, start-up-uri, implicate într-o activitate economică și stabilite într-un stat membru UE sau într-o țară asociată programului Horizon 2020. Aceasta trebuie să implice un subcontractor din țările dezvoltate sau țările și economiile în curs de dezvoltare enumerate în ghid.

Finanțare acordată: 60.000 de euro💶

Buget: Primul apel de proiecte: 3 milioane de euro💶;
Al doilea apel de proiecte: 4,2 milioane de euro💶.

🔵Obiectiv
Apelul pilot INNOWWIDE vizează aducerea IMM-urilor inovatoare europene în prim planul piețelor internaționale prin finanțarea proiectelor de evaluare a viabilității (VAP) în vederea cooperării cu stakeholderi din întreaga lume. De asemenea, apelul vizează crearea de condiții pentru a spori capacitatea de asimilare a soluțiilor inovatoare pe piețele din afara Europei.

🔴Activități eligibile
1. Crearea în parteneriat și facilitarea asimilării tehnologiei (inovare și servicii TT): Analiza mediului IP; Cercetarea tehnologică și verificarea noutății; Evaluarea tehnologiei; Verificarea conformității cu certificarea și omologarea; Parteneriat tehnologic; Validarea conceptului la scară mică.

2. Marketing și prospectarea practică
2.1 Cercetarea pieței: Analiză calitativă; Cercetarea comercială a produselor; Analiza cantitativă a pieței; Analiza concurenței; Analiza potențialilor parteneri pentru distribuție și marketing; Analiza potențialilor furnizori; Analiza PESTLE (probleme sociale, economice, ecologice, tehnologice și juridice).

2.2 Verificarea conformității: Identificarea și planificarea implementării celor mai bune practici sociale și culturale.

2.3 Călătorii de prospectare a afacerilor: Târguri / conferințe / evenimente de networking și matchmaking; Ateliere comune / întâlniri cu potențiali parteneri; Ateliere cu parteneri pentru pregătirea apelurilor / proiectelor comune.

2.4 Pregătirea materialelor promoționale specifice (orientată spre valorizarea tehnologiei).
Pentru a fi eligibilă, propunerea trebuie să includă cel puțin:
• 4 elemente din secțiunea 1.
• 4 elemente din secțiunea 2.1.
• 1 element din secțiunea 2.2.

*Secțiunile 2.3 și 2.4 sunt opționale și ar trebui să fie justificate în mod corespunzător în scopul VAP.

➡️➡️➡️Pentru mai multe detalii despre apel puteți accesa următorul link: http://bit.ly/INNOWWIDE

Sursa: http://bit.ly/2IieNox

Concursul „O mare de cuvinte”

Fundația Anna Lindh și Institutul European pentru Mediterana au lansat o nouă ediție a concursului internațional de povestiri scurte “O mare de cuvinte” (A Sea of Words) care se adresează tinerilor din cele 43 de țări ale spațiului euro-mediteranean.

În acest an, motto-ul concursului este “Implicarea în schimbarea socială”. Concursul oferă tinerilor din regiunea euro-mediteraneană posibilitatea de a prezenta propriile experiențe și emoții legate de schimbări personale și sociale actuale.

Condiții de eligibilitate: Concursul se adresează tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 și 30 de ani, cetățeni ai celor 43 de țări din spațiul euro-mediteranean.

Premii: Autorii celor mai bune 10 povestiri scurte vor fi invitați la ceremonia de decernare a premiilor de la Barcelona, Spania, în data de 25 septembrie 2019 și să participe la diferite activități culturale care vor avea loc între 25 și 27 septembrie 2019. Vor fi acoperite toate cheltuielile de călătorie, viză, masă și cazare.

Povestirile selectate vor fi publicate într-o carte în format digital, cu textele în limba în care au fost scrise și traducerea lor în limba engleză.

Povestirile scurte trebuie să fie originale, nu pot depăși 2.500 de cuvinte și pot fi scrise în oricare dintre limbile oficiale ale țărilor participante.

Va fi acceptată doar o singură lucrare pentru fiecare autor.

Termen limită: 25 aprilie 2019

Mai multe informații: https://www.iemed.org/seaofwords

Concursul EuroQuiz dedicat elevilor

📣Înscrie-te și participă la concursul EuroQuiz dedicat elevilor din clasa a VI-a (gimnaziu), organizat de Reprezentanța Comisiei Europene în România, în cadrul inițiativei Campaniile Educaționale pe teme legate de Uniunea Europeană! 🇪🇺🥇🥈🥉👥
Participanții au șansa să se califice în marea finală ce se va desfășura în București, la sediul Reprezentanței Comisiei Europene. Premiile atractive și, mai ales, cunoștințele acumulate, lucrul în echipă și experiența dobândită sunt tot atâtea motive să vă înscrieți în concurs!

Concursul se desfășoară online, iar pentru a intra în concurs, echipele trebuie să completeze formularul de înscriere pe site-ul ➡️🖱www.euroquiz.ro, înainte de termenul limită, respectiv 9 mai 2019 ora 17:00!📅

Euro Quiz este un concurs online cu întrebări și răspunsuri despre istoria, prezentul și viitorul Uniunii Europene.
Participarea la acest concurs presupune răspunsul rapid și corect la întrebări prestabilite din diverse arii de cultură generală precum istorie, geografie, artă, gastronomie etc., ce vor fi completate online de către elevi.
Mult succes!

Parlamentul European, Biroul de Informare în Romania

Cultura poate întări și îmbunătății relațiile internaționale

Cultura poate întări și îmbunătății relațiile internaționale ale Uniunii Europene, promovează diversitatea, dialogul intercultural și valorile europene!
În data de 8 aprilie 2019 Consiliul Uniunii Europene a adoptat o noua abordare strategică referitoare la relațiile internaționale culturale, stabilind un cadru de acțiune în domeniu.
Diversitatea culturală și dialogul intercultural sunt parte integrantă a valorilor Uniunii Europene și au un rol important în promovarea drepturilor fundamentale, a toleranței și a non-discriminării peste tot în lume. Uniunea Europeană încearcă să sporească impactul pozitiv pe care îl poate genera în cadrul relațiilor internaționale. UE are ca obiectiv întărirea eficienței și a impactului pe care îl are politica sa externă prin integrarea relațiilor culturale internaționale în gama instrumentelor de politică externă, recunoscând necesitatea unei abordări transversale pentru cultură.
Concluziile Consiliului fac referire și la „Noua Agendă Europeană pentru Cultură” din 2018 care are ca obiect creșterea conștientizării moștenirii comune și diverse a Europei și utilizarea potențialului deplin al culturii în construirea unei Uniuni mai inclusivă și mai echitabilă.

Pentru mai multe detalii legate de Noua Agendă Europeană pentru Cultură accesează
🖱➡️ http://bit.ly/EUAgendaCulture
și abodarea strategică culturală în relațiile internaționale
➡️🖱 https://bit.ly/2I9EOpQ
#EuropeForCulture