Arhiva 'Noutăţi' Category

Legea europeană privind securitatea informatică

🇪🇺🛡📲Legea europeană privind securitatea informatică, aprobată de negociatorii UE în decembrie 2018, intră în vigoare de azi, 27 iunie 2019!

Ca și un pilon central al strategiei de securitate cibernetică a Uniunii Europene (UE), legea revizuiește și consolidează Agenția Europeană pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA) și stabilește un cadru de certificare a securității cibernetice la nivelul UE pentru produsele, serviciile și procesele digitale.

Vezi aici actul normativ➡️: http://bit.ly/CiberSecurityAct

Dreptul la egalitate de tratament. Discriminarea la locul de muncă.

🇪🇺➡️Legislația UE interzice discriminarea la locul de muncă pe motive de vârstă, sex, handicap, origine etnică sau rasială, religie sau convingeri și orientare sexuală. Legislația privind egalitatea de tratament la nivelul UE stabilește niveluri minime de protecție pentru toți cei care lucrează în UE.

➡️🇪🇺Aveți dreptul la egalitate de tratament în ceea ce privește recrutarea, condițiile de muncă, promovarea, remunerarea, accesul la formare profesională, pensiile ocupaționale și concedierea.

🇪🇺➡️Legislația UE implică faptul că angajatorii nu ar trebui să discrimineze la locul de muncă, iar angajații au dreptul de a nu fi discriminați. Protecția împotriva discriminării este o valoare esențială a Uniunii Europene și în statele membre sunt în vigoare unele dintre cele mai cuprinzătoare legi împotriva discriminării din lume. Milioane de angajați de pe tot cuprinsul Europei se bucură de aceste drepturi în fiecare zi.

➡️🇪🇺Totuși, conform unor sondaje de opinie, aproximativ unul din opt europeni se identifică cu un grup cu risc de discriminare. Din păcate discriminarea, atacurile la adresa minorităților și discursul urii sunt realități zilnice în Uniunea Europeană.

Citiți mai multe aici: http://bit.ly/StopDiscriminare

Ghid referitor la garantarea vieții private în mass-media,

📣Membrii comunității mass-media au o datoria de a disemina informații și de a informa publicul larg cu privire la toate problemele de interes general, despre care suntem toți îndreptățiți să știm. ℹ️📰🎙📸📺📱

Totuși, dreptul la libertatea de expresie a jurnaliștilor nu este absolut, deoarece aceștia trebuie să respecte dreptul la viața personală/privată, adică toată lumea, persoane publice sau private, au dreptul la viață personală, lipsită de atenție nedorită. Relațiile, starea de sănătate, adresa de domiciliu, activitățile sexuale se circumscriu vieții private.

➡️Ca o regulă generală, informațiile cu caracter personal nu trebuie făcute public fără acordul persoanelor în cauză. În pofida acestui fapt, dacă poate fi identificat un interes public superior, informații cu caracter personal ce vizează un individ pot fi făcute publice fără consimțământ. Aceasta înseamnă că jurnaliștii pot publica informații cu caracter personal când acest demers se încadrează și este justificat de un interes general, în speță atunci când un reportaj poate contribui la o dezbatere în interes public.

➡️Domeniile de interes public includ: abuzul în serviciu, frauda cu fonduri publice, protejarea sănătății publice, siguranța și mediul înconjurător, protejarea securității naționale, crime și alte teme politice și socio-economice similare.

📖🇪🇺Consiliul Europei a publicat un ghid referitor la garantarea vieții private în mass-media, care încearcă să acopere toate aceste teme, pornind de la cazuri pe rolul Curții Europene a Drepturilor Omului. Ghidul se dorește a fi un instrument de sfaturi practice destinat profesioniștilor din mass-media în soluționarea posibilelor dilemelor etice cu care se confruntă în activitatea lor.

Ghidul cuprinde o colecție de standarde ale Consiliului Europei și ale Curții Europene a Drepturilor Omului legate de protejarea vieții private a persoanelor publice și persoanelor private în media. Publicația include și principii de protecție a datelor pornind de la diferite instrumente de reglementare și bune practici.

Ghidul poate fi accesat în mod gratuit în limbile engleză și franceză👉: http://bit.ly/GhidJurna

Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a publicat în consultare publică Ghidul Solicitantului pentru accesarea submăsurii 6.3 – „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”.

Submăsura 6.3 are ca scop creşterea orientării către piaţă şi a veniturilor exploataţiilor agricole de mici dimensiuni.

Solicitanţii eligibili trebuie să se încadreze într-una din formele de organizare de mai jos la data depunerii Cererii de finanțare, indiferent de data înființării formei respective de organizare:

• persoană fizică înregistrată şi autorizată;
• societate cu răspundere limitată cu asociat unic/ majoritar;
• În categoria SRL-uri este inclusă și microîntreprinderea înființată de întreprinzătorul debutant („societate cu răspundere limitată – debutant” sau „S.R.L. – D.”).

Acest apel este dedicat atât proiectelor depuse la nivel național cât și solicitanților din arealul vizat de Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării SIDD (DD).
Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maximum 3/5* ani (*perioada de 5 ani se aplică doar pentru sectorul pomicol) și este de 15.000 de euro, procentul de finanțare nerambursabilă fiind de 100%.

Ghidul în consultare: http://bit.ly/DescarcareGhid

Propunerile și sugestiile cu privire la ghidul lansat in consultare publică pot fi depuse până la data de 29 iunie 2019 pe adresa consultare@afir.info

Sursa: http://bit.ly/GhidCnsultareAccesareSubmăsura6-3

Album Vizionare de filme interactive 18 apr 2019

Vizionare de filme interactive 18 apr 2019 from Radu Big

Buletin de Informare Europe Direct Maramures nr 2, Martie-Aprilie 2019

Am publicat Buletin de Informare Europe Direct Maramures nr 2, Martie-Aprilie 2019.

Jurnal Europe Direct nr. 4

Am publicat Jurnalul Europe Direct nr. 4, Aprilie 2019.

Growth – investim în copii, investim în viitor

Schema de ajutor de minimis privind programul guvernamental „Growth – investim în copii, investim în viitor”

În cadrul unei ședințe din cursul săptămânii trecute, Guvernul a aprobat printr-o hotărâre, schema de ajutor de minimis privind programul guvernamental „Growth – Investim în copii, investim în viitor”.

Programul are ca scop încurajarea înființării de grădinițe cu profil sportiv în scopul stimulării dezvoltării armonioase a copiilor având în vedere lipsa unor asemenea grădinițe în România și asigurării accesului la aceste grădinițe prin stabilirea unor tarife suportabile.

Proiectele depuse trebuie să îndeplinească următoarele condiții de eligibilitate:
🔸 Clădirile în care se vor organiza aceste grădinițe pot fi construcții noi sau existente, care urmează să se modernizeze și amenajeze, dar să nu fi funcționat ca o creșă sau grădiniță în ultimii 5 ani;
🔸 Clădirea să fie dimensionată pentru cel puțin 2 săli de grupă standard, cu toate facilitățile necesare;
🔸 Să îndeplinească standarde minime de construcție, de dotare generală și sportivă, de personal de specialitate și de echipamente sportive;
🔸 Să existe un număr de minimum 10 angajați aferenți proiectului pe perioada de funcționare a grădiniței, atât personal de specialitate, cât și personal de deservire.

Beneficiarii acestei scheme de ajutor de stat trebuie să mențină cel puțin 10 ani activitatea în aceste grădinițe, de la data obținerii autorizației de funcționare.

Nivelul maxim al ajutorului de minimis acordat este de până la 100% din valoarea totală a proiectului finanțat, dar nu mai mult de 500.000 de euro pentru fiecare beneficiar. De asemenea, se acordă garanții guvernamentale de stat de până la 50% din valoarea creditului contractat de investitor.

Selecţia proiectelor eligibile va fi efectuată de către o comisie de selecţie, in ordinea depunerii şi în limita bugetului anual alocat schemei, pe principiu „primul venit, primul servit”.

Programul se va derula până la 31 decembrie 2020, iar alocarea multianuală este în valoare de 2,35 miliarde lei.

Sursa: http://bit.ly/InvestimÎnCopiiInvestimÎnViitor

Programul „Şcoala altfel” la Școala Gimnazială Octavian Goga din Baia Mare

În data de 17.04.2019, Centrul Europe Direct Maramureș a efectuat o vizită la Școala Gimnazială Octavian Goga din Baia Mare, unde în cadrul Programului „Şcoala altfel”, copii din clasa a II-a (doamna prof. înv. Pustai Codreanu Elena) au primit publicații, jocuri și baloane cu tematici europene.

Au fost prezentate informații referitoare la Uniunea Europeană, s-a povestit despre protecția mediului înconjurător, respectiv alimentația sănătoasă.
La eveniment a participat și doamna Dorca Onorica, inspector școlar pentru învățământul primar și particular.

Uniunea Energetică: de la viziune la realitate

Al patrulea raport cu privire la starea Uniunii Energetice, adoptat la începutul lunii aprilie, demonstrează că Comisia Europeană și-a îndeplinit toate țintele referitoare la strategia Uniunii Energetice, garantând energie accesibilă, sigură, competitivă și sustenabilă pentru toți europenii.

♻️💧🌿Europa este deja un lider mondial în lupta împotriva schimbărilor climatice. Politicele europene implementate în ultimii 5 ani au pus Uniunea Europeană pe drumul corect al însușirii depline a unei tranziții la energie curată, profitând și de oportunitățile economice pe care aceasta le oferă, generând creștere economică și locuri de muncă și un mediu mai sănătos pentru consumatori.
Înafara de modernizarea politicii de energie și mediu a UE, Uniunea Energetică oferă un imbold tranziției spre o energie curată a economiei europene în sectoare cheie, în conformitate cu obligațiile asumate prin Acordul de la Paris, asigurând o tranziție corectă și din punct de vedere social. Ceea ce la nivelul anului 2014 era doar o viziune, o Uniune Energetică unificată, interconectată, securizată și sustenabilă, este acum un proiect realizat.

Mai multe despre Uniunea Energetică puteți citi accesând următorul link: http://bit.ly/UEnergetica
Sursa materialului informativ: http://bit.ly/ComunicatEnergy
#EnergyUnion #CleanEnergy #Energy #EnergySecurity #EnergyTransition #StrongerTogether #Environment #Climate #Europe