Schema de Ajutor de Stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă (HG 332/2014)

Beneficiari eligibili: întreprinderi din toate sectoarele economice, cu excepția celor din domeniile: pescuit, acvacultură, producția primară, prelucrarea și comercializarea produselor agricole, sector siderurgic, construcții navale, fibre sintetice, transporturi, energie, etc.
Cheltuieli eligibile: costurile totale salariale pe o perioadă de 2 ani consecutivi, cu locurile de muncă nou create ca urmare a unui proiect de investiții.
Condiții pentru investiție:
– să fie considerată investiție inițială, adică să vizeze înființarea unei unități noi, extinderea capacității unității existente, diversificarea producției unității sau schimbarea fundamentală a procesului de producție;
– să conducă la crearea a cel puțin 20 de locuri de muncă noi, dintre care minimum 3 destinate lucrătorilor defavorizați.
Procentul de finanțare acordat este diferențiat pe regiunea de implementare:
– până la 15% în Regiunea București
– până la 35% în regiunile Vest și Ilfov
– până la 50% în restul regiunilor (Nord Vest; Nord Est; Centru, Sud Vest; Sud; Sud-Est).
Perioada de valabilitate a schemei ajutor de stat este 1 iulie 2014 – 31 decembrie 2020, iar bugetul acestei sesiuni este de aproximativ 450 de milioane de euro, pentru această perioadă.
În cadrul celei de-a doua sesiuni, proiectele se depun perioada 2 februarie – 3 aprilie 2015. (cu posibilitatea prelungirii).
  1. Nu există încă păreri pentru acest articol