Ziua protecției datelor: garantarea drepturilor persoanelor la protecția vieții private

28 ianuarie a fost data aleasă pentru a marca Ziua protecției datelor, deoarece la această dată se sărbătorește semnarea, în 1981, a  Convenției Convenției Consiliului Europei pentru protejarea persoanelor în ceea ce privește prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal – Convenția 108, care definește o serie de principii de bază universal recunoscute și standarde cu forță juridică obligatorie și protejează împotriva intruziunilor din partea autorităților publice și private asupra vieții private.

Menirea Zilei anuale a protecției datelor este să ofere oamenilor posibilitatea de a înțelege ce date cu caracter personal sunt culese și prelucrate și de ce, precum și care sunt drepturile lor cu privire la această prelucrare.

În prezent, schimbul de informații la nivel mondial a devenit mai ușor și mai rapid.

Datele cu caracter personal ale unei persoane – e-mail, fotografii și agende electronice – pot fi generate de exemplu, în Regatul Unit, folosind un program găzduit în Germania, procesat în India, stocat în Polonia și accesat în Spania de către un cetățean italian.

Această creștere rapidă a fluxului de informații din întreaga lume reprezintă o provocare majoră pentru drepturile cetățenilor la protecția datelor cu caracter personal. Aspectele legate de protecția datelor, inclusiv dimensiunea transfrontalieră a acestora, au un impact asupra oamenilor în fiecare zi – la locul de muncă, în relațiile cu autoritățile publice, atunci când cumpără bunuri sau servicii ori atunci când călătoresc sau navighează pe internet.

Normele UE privind protecția datelor au fost adoptate de peste 15 ani. Acestea au trecut testul timpului, dar în prezent trebuie modernizate, pentru a reflecta noul context tehnologic. În cursul acestui an, Comisia Europeană va propune modificarea Directivei privind protecția datelor din 1995.

În ultimii ani, aspectele legate de protecția vieții private și de protecția datelor s-au bucurat de o atenție mediatică. Tehnologia a avansat în mod exponențial, aducând schimbări majore în modul în care datele cu caracter personal sunt utilizate pentru a oferi bunuri și servicii. Acest lucru este valabil în special pentru mediul electronic – de la servicii bancare și călătorii, la rețele sociale. Schimbul de date cu caracter personal face, de asemenea, obiectul eforturilor de a se asigura o societate care garantează siguranța și securitatea.

Istoricul dosarului

Directiva UE privind protecția datelor din 1995

La 4 noiembrie 2010, Comisia a adoptat o strategie pentru a consolida normele UE în materie de protecție a datelor.

Strategia vizează să protejeze datele persoanelor în toate domeniile de politică, inclusiv asigurarea respectării legii, reducând în același timp birocrația pentru întreprinderi și garantând libera circulație a datelor în UE. Această reexaminare de politică, împreună cu rezultatele unei consultări publice, vor fi folosite de Comisie pentru revizuirea Directivei UE privind protecția datelor din 1995.

Normele UE privind protecția datelor (Directiva 95/46/CE privind protecția datelor din 1995) vizează să protejeze drepturile și libertățile fundamentale ale persoanelor fizice, în special dreptul la protecția datelor, precum și libera circulație a datelor. Această directivă generală de protecție a datelor a fost completată prin alte instrumente juridice, precum Directiva privind e-confidențialitatea vizând sectorul comunicațiilor. Există, de asemenea, norme specifice în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal în cadrul cooperării polițienești și judiciare în materie penală (Decizia-cadru 2008/977/JAI).

Dreptul la protecția datelor cu caracter personal este recunoscut expres la articolul 8 din Carta drepturilor fundamentale a UE și în Tratatul de la Lisabona. Tratatul prevede un temei juridic pentru adoptarea normelor privind protecția datelor pentru toate activitățile care se încadrează în domeniul de aplicare al legislației UE, în conformitate cu articolul 16 (Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene).

Activitatea Consiliului Europei privind protecția datelor

Convenția 108 a Consiliului Europei a fost deschisă pentru semnare în 1981; aceasta reprezintă deja un punct de reper pentru 43 de state din Europa și este singurul instrument internațional cu forță juridică obligatorie care are potențialul de a fi aplicat la nivel mondial. Orice țară din lume care a adoptat o legislație care asigură nivelul solicitat de protecție a datelor poate deveni parte semnatară.

Convenția definește o serie de principii de bază universal recunoscute și standarde cu forță juridică obligatorie. Dispozițiile sale neutre din punct de vedere tehnologic protejează împotriva intruziunilor din partea autorităților publice și private asupra vieții private. Convenția oferă  un cadru legal pentru transferul de date cu caracter personal între țările care au ratificat-o și o platformă pentru cooperarea multilaterală a statelor părți, pe picior de egalitate.

Țările pot face schimb de idei și de bune practici și pot dezvolta împreună noi standarde. În 2001, Convenția 108 a fost completată printr-un protocol adițional privind autoritățile de control și fluxul transfrontalier de date.

Informații suplimentare

Urmăriți sau descărcați clipul Comisiei privind confidențialitatea datelor și rețelele sociale – disponibil în toate limbile oficiale ale UE:

http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?type=details&prodid=19949&src=1

Ziua protecției datelor 2011

http://www.data-protection-day.net

Consiliul Europei: protecția datelor

http://www.coe.int/dataprotection/

Comisia Europeană: protecția datelor

http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/review/index_en.htm

Pagina principală de internet a doamnei Viviane Reding, vicepreședinte al Comisiei Europene și comisar european pentru justiție, drepturi fundamentale și cetățenie:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol