Tendințe în domeniul tratării apelor urbane reziduale

Conform celor mai recente date pe această temă, s-au realizat o serie de îmbunătățiri în ceea ce privește colectarea și tratarea apelor reziduale în Europa, în ciuda menținerii unor disparități importante între statele membre. Statele cu rezultate deosebite în acest domeniu, precum Austria, Germania și Olanda, respectă în mare măsură standardele minime stabilite de UE cu privire la tratarea apelor reziduale, alte câteva state membre având rezultate foarte apropiate.

Statele membre mai noi, care au pornit de la un nivel de bază mai modest, și-au îmbunătățit și ele, în general, practicile de colectare și tratare a apelor reziduale, în pofida ratelor mai mici de conformare. Aceste progrese au fost realizate cu un ajutor important pentru investiții din partea UE, în valoare de 14,3 miliarde EUR pentru perioada 2007-2013.

Ultimul raport acoperă perioada 2009-2010, iar principalele sale constatări sunt următoarele:

  • Ratele de colectare se situau la niveluri foarte ridicate, 15 state membre colectând 100 % din încărcătura totală cu poluanți. Toate statele fie și-au menținut, fie și-au ameliorat rezultatele anterioare, însă ratele de conformare au rămas sub 30 % în Bulgaria, Cipru, Estonia, Letonia și Slovenia.
  • Ratele de conformare în ceea ce privește tratarea secundară sunt de 82 %, cu patru puncte procentuale mai mult decât în raportul precedent. Există însă diferențe enorme între statele UE-15, în care ratele se situau în intervalul 90-100 %, și UE-12, unde rata medie de conformare era de 39 %.
  • Ratele de conformare în ceea ce privește tratarea mai riguroasă a apelor uzate în vederea combaterii eutrofizării sau a reducerii poluării bacteriologice, factori potențial nocivi pentru sănătatea omului, se situau, la nivel global, la 77 %. Rata medie de conformare înregistrată în statele UE-12 era de numai 14 %, în timp ce în Austria, Germania, Grecia și Finlanda aceasta era de 100 %.
  • Porțiunea din teritoriul UE desemnată ca zonă sensibilă a crescut cu două puncte procentuale față de raportul precedent, ajungând la aproape 75 %. Cea mai mare creștere s-a înregistrat în Franța și în Grecia.

Link către raport:

A se vedea și:

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol